Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP.

Có một vấn đề mà mình đã giải thích nhiều lần rồi nhưng một số bạn vẫn chưa hiểu.Đó là vấn đề "nhân quyền" và "luật pháp."Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế để bảo vệ nhân quyền theo "tuyên ngôn nhân quyền" năm 1948 mà đa số các nước trên thế giới đã ký kết gia nhập ,trong đó Việt Nam là một thành viên.Khi anh đã ký kết công ước thì anh phải có trách nhiệm thi hành.Nếu anh vi phạm những điều đã ký kết trong công ước thì anh sẽ bị tổ chức này chế tài.Tổ chức này không có sức mạnh để chế tài thực sự mà phải thông qua anh Mỹ đứng ở đàng sau.Anh Mỹ sẽ thi hành các biện pháp về kinh tế ngoại giao thậm chí cả quân sự để chế tài các vi phạm về nhân quyền.Nhưng anh Mỹ cũng không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm mà phải chờ quyết định của Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ủy ban Nhân quyền hay Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh: Human Rights Committee) là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc gồm 18 chuyên gia độc lập có nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo định kỳ 4 năm một lần của 162 nước thành viên Liên Hiệp Quốc về việc thực hiện Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, và giải quyết các khiếu nại nhân quyền của các cá nhân là công dân của 112 nước tham gia vào Nghị định thư bổ sung Ủy ban họp 3 lần trong một năm, mỗi lần kéo dài 4 tuần (kỳ họp mùa xuân tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, mùa hè và mùa thu tại Genève). Đây là một trong 9 ủy ban thuộc hệ thống nhân quyền Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các công ước về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đối với luật pháp các nước Liên Hiệp Quốc không có quyền can thiệp ngoại trừ khi các nước tham gia vào các Công ước quốc tế như "Công ước chống tham nhũng,công ước về luật biển.Mỗi khi có tranh chấp Liên Hiệp Quốc sẽ giải quyết trên tinh thần đã thỏa thuận giữa các nước đã ký kết các công ước này. Vậy thì một vấn đề đặt ra ở đây là chế độ CS vi phạm cấm đoán những quyền con người đã ký kết tức là vi phạm nhân quyền thì Liên Hiệp Quốc có quyền can thiệp. Nhưng khi người Việt ở nước ngoài về nước biểu tình thì đó không phải là vấn đề nhân quyền nữa mà là vấn đề luật pháp.Bởi vì chế độ CS đâu có vi phạm nhân quyền của NVHN đâu mà anh có quyền biểu tình ? Vì thế khi anh biểu tình là trái luật,chính quyền CS sẽ bắt giữ anh ngay và trục xuất anh về nước.Lúc đó luật pháp của nước sở tại sẽ căn cứ theo đó để đưa anh ra tòa xử anh. Kết luận lại là suy nghĩ chỉ có người Việt trong nước biểu tình bị đàn áp còn người Việt ngoài nước không bị VN chế tài là sai lầm.Người Việt trong nước hoàn toàn có quyền làm điều này bằng bất bạo động,bất tuân dân sự.Nếu họ bị chính quyền đàn áp tức là họ đã bị vi phạm nhân quyền và Liên Hiệp Quốc có quyền can thiệp. Còn nếu NVHN làm điều này thì cứ việc vô tù ngồi mà Liên Hiệp Quốc cũng bó tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét