Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

CÁI CỐT LÕI CỦA CỘNG SẢN LÀ CHÍNH QUYỀN.

Tôi biết hiện tại ở Việt Nam bên cạnh hơn ba triệu dân oan,hàng chục triệu nông dân ,công nhân sống với mức thu nhập dưới tiêu chuẩn trung bình của thế giới,vẫn còn một bộ phận người dân vì một lý do nào đó ngoi lên được nhờ vào việc lợi dụng những bất cập của xã hội trong chính sách đất đai,thị trường chứng khoán hoặc đón đúng thời cơ đúng ngành trong một cơ chế thị trường.Những người này có một cái nhìn rất lạc quan về xã hội hiện tại.Chẳng hạn ông anh ba ,bên vợ tôi một bôn sê vich thứ thiệt luôn cho rằng" Chủ trương trên đúng,chỉ có dưới làm sai",hoặc như họa sĩ Nguyễn Hồng Phi trên FB thì cho rằng"Thế hệ của Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp là đúng,có sai là do thế hệ lãnh đạo hiện tại" Những STT của tôi đều nhằm mục đích chỉ ra rằng,ngôi nhà mà những người CS đang xây là sai quy cách ngay từ đầu và sai có chủ ý .Bởi vì ngay chính ông Lê nin cũng không tin rằng có CNCS huống hồ ông HCM.Một đảng ra đời cần phải có một chủ nghĩa làm linh hồn.Mac và Ang ghen chỉ phân tích những bất cập của CNTB trong giai đoạn ban đầu,nhưng CNTB không đứng yên mà có cả một quá trình hoàn thiện.Thế là ông Lê nin lấy đó để xây dựng và phát triển nên cái gọi là "chủ nghĩa Mac- Le nin" nhằm làm linh hồn cho đảng của giai cấp vô sản.Nhưng ngay cả ông và Mao Trạch Đông cũng lấy "chuyên chính vô sản" tức cái chính quyền làm mục tiêu của cách mạng chứ không phải cái thiên đường ảo vọng đó. Do vậy bây giờ các bạn phê phán ông Nguyên Phú Trọng bao năm rồi vẫn trung thành với CNXH đâu có ích gì.Ông Trọng và Đảng CS thừa biết cái đó đáng vứt vào thùng rác chứ không phải không biết.Nhưng không có cái đó thì lấy cái gì làm linh hồn bây giờ?Vì thế những ai sa vào việc phân tích sự sai lầm của CN Mác Lê nin là mắc vào bẫy của CS cả. Có người lấy hiện tượng Gocbachev để cho rằng CS chỉ có CS mới diệt được cũng sai lầm nốt.Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chỉ trong vài ngày nhưng đó là kết quả của cả một quá trình "chiến tranh lạnh" giữa Mỹ ,khối NATO và Liên Xô cùng những vệ tinh xung quanh nó.Trong cuộc chiến này,Liên Xô bị cấm vận ,bao vây kinh tế và tiêu hao quá nhiều vào việc cung cấp vũ khí cho những cuộc chiến như Việt nam và Afghanistan...Cuộc chiến Việt nam sở dĩ Mỹ buông là vì muốn" thả con săn sắt bắt con cá rô" thành ra VNCH trở thành nạn nhân.Vì vậy các em DLV có dịp tự sướng trong tranh luận. Kết luận lại như lời B.Yestsin nói là chính xác CS không bao giờ buông cái chính quyền mà họ phải tốn bao xương máu và cả sự lừa đảo để giành được.Họ sẽ giữ bằng mọi giá và đánh lừa dưới chiêu bài "đổi mới' để giữ nó.Còn tin hay không là tùy vào nhận thức của người Việt nam.Nhưng đánh đổ nó cần phải có cả một quá trình,phải chấp nhận hy sinh chứ không phải dễ dàng như lấy đồ trong túi.Mọi chuyện phải bắt đầu từ sự thay đổi về nhận thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét