Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

NHỮNG LUẬN CỨ KHÓ CHỐI BỎ VỀ SỰ LỪA DỐI CỦA PHONG TRÀO "TỰ ỨNG CỬ"

Gần đây đáng buồn là có một số bạn trẻ ĐT DC trong nước vẫn chưa phân định được "dân chủ thật" và 'dân chủ cuội" cũng như chưa thấy được sự phi lý của trò"tự ứng cử" trong nước.Họ cho là tôi cực đoan.Tôi không trách họ mà chỉ tự trách mình.Có lẻ là tôi nói quá khó hiểu? Nay xin đi vào tóm tắt một cách ngắn gọn nhất,dễ hiểu nhất bản chất của vấn đề: DÂN CHỦ THẬT: - Luận điểm 1:Cộng sản chỉ có thể thay thế không thể thay đổi. - Luận điểm 2: Tự do không hề miễn phí. Phương pháp: bất tuân dân sự. DÂN CHỦ CUỘI. -Luận điểm 1: Cộng sản có thể mất đi bằng quy luật tiến hóa. - Luận điểm 2:Đảng CSVN chẳng liên quan gì đến cộng sản cả. Phương pháp: dấn thân tích cực để giúp nó thay đổi. Mâu thuẫn chủ yếu trong phong trào tự ứng cử: Luận điểm: Ra ứng cử để vạch mặt cơ chế bầu cử giả tạo của chế độ dân chủ giả hiệu CSVN.( PHI DÂN CHỦ) Mâu thuẫn: Tự ứng cử cũng khiến cho quốc hội CSVN đa nguyên ,nhiều thành phần và có lợi cho nền dân chủ giả hiệu đó.( DÂN CHỦ GIẢ) SO SÁNH VỀ TUYÊN TRUYỀN SỰ PHI DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU ĐÓ ĐẾN NGƯỜI DÂN. TỰ ỨNG CỬ: tuyên truyền sự PHI DÂN CHỦ đến: - Cộng đồng mạng FB: 30 triệu người( trong đó : cộng đồng cấp tiến: 5 triệu.Cộng đồng trung gian: 20 triệu Cộng đồng thân đảng: 5 triệu) - 50 tờ báo lề trái. Đối tượng: chỉ những người có internet,một số cử tri nếu được chính quyền cho tiếp xúc ,dư luận thế giới qua mạng. CHÍNH QUYỀN: tuyên truyền DÂN CHỦ GIẢ HIỆU đến: - Cộng đồng mạng FB : 30 triệu người( trong đó : cộng đồng cấp tiến: 5 triệu.Cộng đồng trung gian: 20 triệu Cộng đồng thân đảng: 5 triệu) - Cộng đồng không internet 50 triệu người: 800 tờ báo giấy , hệ thống truyền hình truyền thanh và hàng chục ngàn cái loa phường,loa xã. Đối tượng: cộng đồng internet,đa số cử tri những người không có internet,dư luận thế giới qua truyền hình. + Nông dân. +Công nhân. + Lao động đô thị. Như vậy xem qua tương quan lực lượng rõ ràng chính quyền sẽ thắng lực lượng tự ứng cử vì họ có bộ máy truyền thông hùng hậu hơn. Kết luận: "TỰ ỨNG CỬ" chỉ là trò mèo giả dối,ngụy biện để tuyên truyền cho nền "DÂN CHỦ GIẢ HIỆU" của chế độ CSVN,hướng người dân Việt nam vào một trò mèo khác" nên dấn thân để giúp chế độ tiến hóa,thay đổi chứ đừng lật đổ,thay thế nó. Trò mèo này của ông NGUYỄN QUANG A chắc chắn có thỏa thuận ngầm với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cao hơn là Đảng CSVN trong vấn đề TPP. Do vậy những trí thức theo đuôi một là giả bộ không biết để được an thân hai là đồng lõa theo cách của Mao Trạch Đông:"trí thức chỉ là cục phân".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét