Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

THẤT VỌNG VỚI PHONG TRÀO ĐẤU TRANH DÂN CHỦ TRONG NƯỚC

Có lẻ chưa bao giờ tôi thấy thất vọng với lực lượng đấu tranh dân chủ của Việt nam nhu lúc này.Bởi vì khi nghiên cứu cuộc đấu tranh của sinh viên Hồng Kông tôi vô cùng khâm phục họ.Hồng Kông chỉ mới sát nhập với Trung Quốc có mấy năm nhưng người Hồng Kông đã rất hiểu rõ điểm yếu của cơ chế độc tài.Họ biết phải bắt đầu từ đâu để phá bỏ chiếc lồng sắt toàn trị này. Các bạn đừng nghĩ rằng họ đã thua đảng CSTQ.Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến dài ngày và người Hồng Kông đã quá quen với nếp sống dân chủ,nhất định họ sẽ không khuất phục và sẽ chiến đấu đến cùng. Cái dở của các nhà dân chủ nước ta là không chịu học hỏi kinh nghiệm của các nước.Vậy nên cái gọi là sáng kiến của họ thật ra chỉ là "tối kiến".Thế nhưng dù ai nói gì thì nói họ vẫn bất chấp lý lẻ,bất chấp những điều có thể nói là rất sơ đẳng trong chính trị. Đôi khi tôi lại nghĩ có lẻ những người xuất thân từ Cộng Sản nếu quay lại chống cộng sản vẫn không thoát khỏi những hạn chế cố hữu.Đó là sự chờ mong những người cộng sản có một thời cùng chiến tuyến với họ thay đổi.Bởi vậy nên họ đã bỏ quên những lý luận cơ bản của một nền dân chủ vì vậy trong lập luận của họ đầy rẫy những ngụy biện,mâu thuẫn. Nhưng thôi có lẻ tôi đã thật sự đầu hàng.Và nói như một bạn nào đó là từ nay sẽ đi học tiếng Trung quốc có lý hơn.Cổ vũ cho phong trào đấu tranh dân chủ của nhân dân Trung Quốc mang tính khả thi hơn.Vì khi Trung quốc sụp đổ thì chế độ độc tài của Việt nam sẽ sụp đổ theo. Còn với Việt nam tôi quá chán khi phải nghe những lập luận đại loại như : biết thì biết đấy nhưng dân VN không làm được đâu,họ còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa,họ muốn yên thân.Chỉ có một việc nằm nhà không cũng còn sợ chứ đừng nói là xuống đường.Chỉ khi nào bị mất đất mất nhà như dân oan mới biết liều mạng mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét