Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO TRẢI ĐẦY HOA HỒNG CẢ.

Các bạn vẫn hay hỏi tôi giải pháp nào cho tình hình đất nước hiện nay? Tôi nghĩ đó là câu hỏi đúng của những người giàu tâm huyết.Nhưng khi tôi đưa ra giải pháp các bạn lại nói rằng dân Việt Nam chưa làm được đâu vì chưa đoàn kết.Tôi sẽ lý giải ngắn gọn để các bạn hiểu là tại sao chưa làm được? Trong mọi cuộc cách mạng để thay đổi xã hội phải xác định các yếu tố sau đây: - Mục đích. -Động lực. -Phương pháp. - Con đường. -Các điều kiện xã hội. Xác định mục đích tức là xác định tính chính nghĩa của cuộc cách mạng đó ,tức là xác định lý tưởng hành động.Khi có lý tưởng rồi thì kiên định với mục đích của mình. Xác định động lực là để tạo ra một hoài bão,khát vọng.Từ hoài bão khát vọng này có thể hình thành nên một ước mơ cho tuổi trẻ. Phương pháp chính là cách thức để đạt được lý tưởng,mục đích đó. Con đường tức là hướng phải đi.Con đường này phải được xác định là duy nhất đúng trên cơ sở so sánh với các con đường khác. Các điều kiện xã hội: đó là các điều kiện cần và đủ để cách mạng có thể thành công. Theo kinh nghiệm các nước thì con đường xóa bỏ độc tài,xây dựng một xã hội dân chủ phải nhờ vào sức dân,ngoài ra không thể chờ mong vào sự thay đổi của thế lực cầm quyền.Vậy thì để đoàn kết người dân không chỉ có tố cáo hiện thực ,tạo ra lòng căm phẫn mà còn phải chỉ ra lý tưởng,con đường thực hiện,tạo ra khát vọng cũng như chỉ ra phương pháp hành động. Tôi lấy ví dụ phong trào kháng Pháp của nhân dân Việt nam ngày xưa có rất nhiều tổ chức.Mỗi tổ chức đều có lý tưởng riêng của mình.Nguyễn Thái Học thì nỗi tiếng với" Không thành công cũng thành nhân" Nguyễn Trung Trực là"Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây" .Ngay những người cộng sản cũng tạo ra lý tưởng của họ để "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ",mặc dù lý tưởng ấy sau này được chứng minh là sai lầm. Lớp trẻ Việt Nam ngày nay đang quay cuồng trong một thế giới vô định vì không có ai chỉ ra cho họ một lý tưởng,một khát vọng sống.Thế nhưng giới trẻ Hồng Kông thì có đấy.Với câu nói bất hủ của Joshua Wong:"tôi không muốn để lại cuộc đấu tranh dân chủ cho đời sau". Như vậy khi và chỉ khi các bạn những người có nhận thức tiến bộ nhận ra được trách nhiệm của mình với đất nước,dùng ngòi bút ,bàn phím và cả sự dấn thân của mình để tạo ra lý tưởng,khát vọng cho tuổi trẻ,khiến họ cũng có mục đích và lý tưởng sống như bạn để đoàn kết người dân đồng lòng trên con đường "bất tuân dân sự" thì xã hội đất nước mới mong đổi thay. Còn nếu các bạn cứ ngồi đó chỉ để chửi không thì xin lỗi nhại lời TBT Nguyễn Phú Trọng" Đi hết thế kỷ này Việt nam vẫn chưa có dân chủ" .Và chỉ ngồi đó để Vote cho ông này ông nọ hoặc chờ Đảng CSVN mở rộng quốc hội đa nguyên,đa đảng thì còn khuya.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét