Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

CHƯA CHI ĐÃ LỘ MẶT .Ban chuyên láo dự tính chơi một màn "hài kịch" có tổ chức và lên kịch bản một cách công phu. Nhưng trước khí thế cảnh giác cao độ của cư dân mạng "chuyên láo" thấy khó có thể làm được một kịch bản tầm cỡ như ekip Tạ Bích Loan và MC Phan Anh, vậy nên "chuyên láo" đành phải lòi đuôi "cáo" ra quá sớm.
CHUYÊN LÁO bảo :
"Thiết nghĩ, “dự thảo” về hoạt động đối thoại mà Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra là để làm rõ và nếu có thể để hoàn thiện các quyết định của Đảng, Nhà nước. Các cuộc đối thoại với một số cá nhân nào đó cũng trong khuôn khổ đó chứ không phải để đưa ra hoặc thay đổi các quyết định của Đảng và Nhà nước; không thế đứng trên Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nói cách khác, các cuộc đối thoại phải nhằm phát huy dân chủ XHCN-nền dân chủ dựa trên những nguyên tắc căn bản. Đó là xác định mục tiêu và con đường xây dựng xã hội XHCN ở nước ta. Mục tiêu và con đường đó dựa trên nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh (bao gồm sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Đảng ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới), đồng thời lấy vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và Nhà nước làm tiền đề.
Nói cách khác, các cuộc đối thoại không thể vượt qua “lằn ranh đỏ” chính trị nói trên, vì đấy chính là lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chủ đề các cuộc đối thoại do đó cũng không thể nhằm “xem lại”, bác bỏ các giá trị của dân tộc ta, trong đó có thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành quả vĩ đại của các cuộc kháng chiến anh hùng, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc…"
Đọc cái này xong chắc anh Trump và chị Hillary ôm mặt khóc to.Trên thế giới này chắc không có nơi nào "đối thoại" mà vạch ra "lằn ranh đỏ" như CHXHCN Việt Nam.Vậy thì công ước về quyền tự do ngôn luận đã ký với thế giới đâu rồi. Vậy thì điều 25 hiến pháp quy định " Công dân có quyền tự do ngôn luận " đâu rồi ?
Đối thoại trong khuôn khổ hiến pháp? Vậy thì phải hỏi hiến pháp do ai viết ra và ai thông qua? Một quốc hội có đến 96% là đảng viên thông qua một văn bản do chính đảng ấy tạo ra mà cũng có thể gọi là hiến pháp sao?
Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất của một nhà nước nhưng lại có điều 4 nhục nhã là để một đảng phái chính trị đứng cao nhất , lãnh đạo tất cả thế thì nguyên tắc : "Không ai đứng trên luật "vứt đi đâu?
Tại sao lại không thể thay đổi được quyết định của một đảng chính trị và một nhà nước nếu đảng và nhà nước đó do dân bầu nên và sống còn lệ thuộc vào lá phiếu của người dân ? Chỉ có một điều giải thích là đảng phái chính trị và nhà nước đó không cần đến lá phiếu của người dân mà vẫn sống được.
Vậy thì theo nguyên tắc " Chỉ có những kẻ do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân" có thể suy ra là đảng và nhà nước này không thể nhân danh nhân dân.
Đối thoại trên cơ sở "xác định mục tiêu và con đường xây dựng xã hội XHCN ở nước ta. Mục tiêu và con đường đó dựa trên nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh" ...đã xác định mục tiêu rồi thì còn bày ra vở kịch "đối thoại" làm gì cho tốn thời gian vô ích?Thế nhưng đảng CS đâu có lấy chủ nghĩa Marx Lenin ứng dụng vào nền kinh tế khi thừa nhận kinh tế tư nhân và kinh tế thị trường.Do đó đây là điều láo không có cơ sở.
"Các cuộc đối thoại không thể vượt qua “lằn ranh đỏ” chính trị nói trên, vì đấy chính là lợi ích của quốc gia, dân tộc. " Cái này mới láo không sách nữa. Lợi ích của một đảng phái chính trị không bao giờ là lợi ích của một quốc gia dân tộc.Lợi ích của quốc gia dân tộc chỉ có khi đó là sự cạnh tranh của về chính sách của các đảng phái đối lập trên cơ sở chọn lựa bằng lá phiếu của người dân. Không cạnh tranh lành mạnh sẽ không có lợi ích.
Không thể áp đặt tư tưởng của một cá nhân lên tư tưởng của một dân tộc. Trong một thể chế dân chủ chính tư tưởng của nhân dân mới là tuyệt đối và quán xuyến trong tiến trình phát triển đất nước. Một lãnh tụ chẳng có tư tưởng gì và sinh ra trong một giai đoạn lịch sử lạc hậu khốn cùng của đất nước , và đã chết đi gần 50 năm, trong khi thế giới mỗi ngày một thay đổi đến chóng mặt trong từng giây, thế nhưng lại đem cái gọi là tư tưởng của một kẻ lạc hậu làm kim chỉ nam để phát triển đất nước thì dân tộc đó không bị tụt hậu mới là điều lạ lùng.
Nói tóm lại đối với cộng sản sẽ không bao giờ có đối thoại một cách công bằng. Vở kịch đã được đoán trước , chỉ có điều nó bị hạ màn hơi sớm. Hạ màn khi chưa bắt đầu.
Chỉ những kẻ ảo tưởng mới hy vọng vào ba cái trò hề nhố nhăng, một vở hài nhảm trong thị trường game show vốn lạm phát các chiêu trò chọc cười rẻ tiền.Dù sao đảng cộng sản cũng không thể thoát khỏi câu nói đóng đinh của tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét