Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

TẦM NHÌN CHÂU ÂU.

Qua sự việc khủng bố Hồi Giáo làm náo loạn châu Âu đúng như cảnh báo trước đây của Trump về tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng", qua diễn tiến về nhận thức trong hiệp ước về "biến đổi khí hậu" giữa Mỹ và châu Âu... có thể thấy , có thể hiểu vì sao Mỹ xuất thân từ châu Âu nhưng phải quay lại giải phóng châu Âu ra khỏi họa phát xít,giải phóng châu Âu ra khỏi họa cộng sản bằng chiến tranh lạnh...Bởi vì lãnh đạo của các nền dân chủ châu Âu bao giờ cũng dưới tầm Mỹ một cái đầu.
Nếu thành trì tự do dân chủ tại Mỹ mà mất đi, người dân yêu chuộng tự do trên thế giới sẽ không còn chỗ nào để trốn nữa. Đừng trông mong vào châu Âu, chúng sẽ bán cả thế giới này cho bọn cánh tả và bọn cộng sản độc tài, chúng sẽ để Hồi Giáo cực đoan tự do khủng bố.
Ngày nào nước Mỹ còn chi ra những đồng tiền được chắt ra từ máu và nước mắt lấy từ tiền thuế của dân Mỹ thì chúng còn vỗ tay ca ngợi nước Mỹ là thiên đường; ngày nào nước Mỹ quay lại tự lo cho mình trước thì chúng sẽ lập tức quay lại 180 độ chửi thẳng vào các giá trị Mỹ.
Điều đó không chỉ đúng với dân châu Âu, châu Úc chính gốc.Điều đó còn đúng với cả dân Việt nhập cư hay còn gọi là " người Âu , Úc gốc Việt ".Chỉ là xin lỗi một số người Âu, Úc gốc Việt ngoại lệ ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét