Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHUYỆN CỔ TÍCH NĂM 2017.

Một làng nọ sinh sống trên một ốc đảo biệt lập gần đây bỗng chộn rộn vì chuyện xả khói.Bô lão trong làng bảo rằng chính vì chuyện xả khói khiến ốc đảo đang nóng lên từng ngày nên quyết định họp nhau lại để bàn cách bớt nấu ăn.
Có 2 gia đình nấu ăn nhiều nhất là A và B. Nhưng A là một gia đình gia giáo , có kỷ cương, gia pháp; B là một gia đình vô pháp, mạnh đứa nào đứa đó sống.Khi có chủ trương này B đưa hai tay nhất trí liền.
Chủ trương đưa vào thực hiện A nghiêm chỉnh chấp hành , gia trưởng bảo các con cắt bớt bếp nấu, đứa nào không tuân lệnh cứ đem gia pháp ra chiếu theo đó mà thi hành. B hí hửng vì phen này đã lừa được thằng đối thủ, ngoài mặt cho các con chấp hành nghiêm chỉnh nhưng bên trong âm thầm đặt thêm bếp hoặc chờ đến đêm tối mới nấu ăn.
Một thời gian sau bô lão thấy lạ là tất cả đều đồng ý cắt giảm nhưng ốc đảo ngày càng nóng hơn chứ không mát đi.Trong khi đó gia đình A ngày càng có nhiều người đau ốm,bệnh tật vì không đủ chất dinh dưỡng do phải bớt nấu ăn. Trong khi đó gia đình B ngày càng phất lên.
Xét kỷ bô lão mới phát hiện ra rằng nguyên nhân chính làm cho ốc đảo nóng lên không phải vì cả đảo mà chính vì sự vô pháp , mạnh ai nấy sống trong gia đình B. Họ nghiệm rằng chỉ khi nào gia đình B noi gương gia đình A sống một cách có kỷ cương, có gia pháp thì lúc đó chủ trương của làng mới được thực thi. Còn bây giờ A cắt giảm bao nhiêu thì B sẽ phá hoại bấy nhiêu mà thôi. Như thế chủ trương chỉ làm khổ gia đình A và làm cho sự vô pháp càng ngày càng tăng trên cả ốc đảo này.
Họ thấy phải tập trung làm cho gia đình B trở nên có kỷ cương trước sau đó mới thực hiện chủ trương cắt giảm bếp nấu sau.
Thế nhưng có một bọn không hề thấy được điều này. Chúng chỉ chăm chú đưa ra ý kiến là lợi ích của việc cắt giảm bếp nấu sẽ làm ốc đảo trở nên xanh tươi ra sao. Trong khi nóng giận chúng tha hồ dùng những ngôn từ thô lỗ nhất để rủa xả người cầm đầu gia đình A vì không chịu tham gia vào chủ trương chung của cả làng.
Những kẻ yếu về lý lẻ nhất bao giờ cũng là những kẻ chửi bới và mạt sát mạnh mẽ nhất. Thiệt là bó tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét