Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

KHÔNG THỂ CÓ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TRẠI SÚC VẬT.

Tại sao lúc nào lập pháp Mỹ cũng kêu gọi nhân quyền nhưng lúc nào CSVN cũng giả điếc. Chúng thường nói chúng có những tiêu chuẩn nhân quyền riêng và bảo Mỹ hãy liệu mà lo nhân quyền ở nước Mỹ đi đừng xen vào chuyện của chúng.
Riết rồi Donald Trump cũng phát ngán, trong cuộc gặp với Phúc vừa rồi chẳng thèm nhắc chi tới vấn đề nhân quyền nữa.Mặc dù Việt nam đang bắt nhốt bất kể luật pháp biết bao là nhà bất đồng chính kiến.
Thật ra nhân quyền là một khái niệm phổ quát chung của nhân loại. Tuy nhiên nhân quyền chỉ có khi đã có dân chủ. Có thể nói nôm na là trong một trại súc vật thì chỉ có thể có những quyền của con vật chứ không thể có quyền của những con người.
Thể chế chính trị độc tài, công an trị mà cứ kêu gọi chúng đảm bảo các cam kết về quyền con người thì rất mâu thuẫn. Bởi lẻ nếu có thì con người trong các thể chế độc tài không cần đấu tranh dân chủ nữa.
Vì thế nhân quyền hay bị lợi dụng.
Các nghị sĩ ở các nước dân chủ lợi dụng vấn đề nhân quyền để đánh bóng tên tuổi và hốt phiếu trong các cộng đồng nhập cư.
Bọn dân chủ cuội tại các nước mất nhân quyền thì lợi dụng vấn đề nhân quyền để dư luận chú ý từ đó tạo ra các tổ chức cuội để hốt tiền, gom lòng từ thiện của những người có tiền , có lòng từ tâm nhưng lơ tơ mơ về chính trị.
Chính quyền độc tài lợi dụng nhân quyền để làm con bài mặc cả trong các chính sách kinh tế ngoại giao với các nước lớn.
Các chính khách lớn cũng lợi dụng nhân quyền để xây dựng hình ảnh cho mình.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay đang phát triển rầm rộ tại châu Âu và cả Mỹ.
Chủ nghĩa dân túy là gì ?Đó là :
"Một phong trào chính trị nhấn mạnh lợi ích, đặc điểm văn hóa và tình cảm tự phát của những người dân bình thường, trái ngược với những người của một tầng lớp đặc quyền. Để hợp pháp hóa chính nó, các phong trào dân túy thường nói chuyện trực tiếp về ý muốn số đông - thông qua các cuộc họp đại chúng, trưng cầu dân ý hoặc các hình thức dân chủ trực tiếp - Mà không cần quan tâm lớn đến việc phân chia quyền hạn, quyền lợi của thiểu số. "
Chủ nghĩa dân túy đang khiến cả thế giới lo ngại vì nó có thể hình thành và dẫn tới chủ nghĩa phát xít. Nhưng chủ nghĩa dân túy cũng là một xu hướng phát triển của thời đại. Khi mà các chuẩn mực về dân chủ, pháp trị, nhân quyền đang tạo ra hai thái cực cách biệt.
Đó chính là thế giới của các nền dân chủ văn minh phương Tây và phần còn lại.
Các dân tộc bị áp bức bởi độc tài bây giờ thường cam chịu và trông chờ vào sự cứu rỗi của nền dân chủ phương Tây chứ không còn muốn tự mình cứu mình. Làn sóng nhập cư dẫn đến khủng bố đã khiến các nền pháp trị rối loạn.Những công dân trong một xã hội dân chủ , pháp trị đang cảm thấy bất công khi họ đã đổ ra biết bao công sức xương máu để xây dựng một xã hội công bằng để rồi phải tiếp nhận những kẻ nhập cư lười biếng, chuyên sống bằng trợ cấp xã hội, bất tuân luật pháp và tạo ra những cuộc "Thánh chiến" tôn giáo.
Chủ nghĩa dân túy ra đời cũng là một xu hướng can thiệp vào thể chế chống lại sự ỷ lại của người dân nhập cư.
Xét thấy hậu cách mạng dân chủ ở các nước "Mùa xuân Ả Rập" Bắc phi, Trung Đông và Myanma đều đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng của bạo lực và nội chiến. Bởi lẻ đánh đổ một chế độ độc tài chỉ là một phần nhỏ của cách mạng. Xây dựng một thể chế chính trị dân chủ mới là điều khó và những người làm cách mạng do yếu kém về bản lĩnh chính trị đã tha hóa và tạo ra các thể chế độc tài mới.Dân chúng cảm thấy con đường ngắn nhất đến với dân chủ có lẻ là xin tị nạn chính trị, tị nạn chiến tranh.
Và thế là đến một mức độ không thể chịu đựng nỗi người dân các nước dân chủ cũng phải hình thành nên một khuynh hướng chính trị để bảo vệ lấy mình chống lại các cuộc khủng bố của những kẻ nhập cư cực đoan.
Rốt cuộc rồi nhân quyền cũng không thể san đều cho toàn thể nhân loại . Chỉ có thể tiêu diệt hết độc tài trên trái đất này thì nhân quyền mới trở thành một giá trị phổ quát. Ngày nào còn cộng sản , còn độc tài thì nhân quyền cũng vẫn là một con bài để các bên lợi dụng mà thôi.
Nhân dân Việt Nam đừng đợi người khác ban nhân quyền cho mình và cũng đừng để người khác lấy điều đó ra làm món hàng trao đổi, hãy tự mình giành lấy quyền làm người của chính mình.Phải phá tung trại súc vật , đánh đổ những con vật cai trị thì mới có thể làm người thật sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét