Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

CÁCH MẠNG THÔNG TIN.

Cuộc cách mạng thông tin đã thay đổi mọi mặt đời sống, từ kinh tế đến quan hệ giữa con người trong thế giới toàn cầu, nhất là qua truyền thông xã hội như facebook. Ngày nay, hầu như ai cũng có thể cập nhật thông tin tràn lan khắp nơi.
Có nhiều thông tin nhưng chưa hẳn giúp cho người ta hiểu rõ vấn đề bởi thông tin nhiễu cũng tràn lan. Đọc mà không có tinh thần phê phán để biết chọn lọc, phân tích và đối chiếu thì dễ dàng làm cho người ta hoang mang không kém.
Người ta dễ dàng trở thành những gì người ta đọc là vậy.FB chính vì thế ngoài việc "khai dân trí" đối với những người thích tiếp nhận thông tin nhưng có một bộ máy gạn lọc là lý luận chính trị thế giới, họ sẽ biết tiếp thu những thông tin tốt trên cơ sở phán đoán tư duy theo nền tảng lý luận của mình.
Nhưng FB cũng có thể làm "ngu dân trí" khi những kẻ tiếp nhận chỉ căn cứ trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mac- Le nin, lý thuyết về đảng,lãnh tụ và sự tiếm danh nhân dân của các thiết chế độc tài.
Quan trọng nhất là chính quyền còn cho một đội ngũ dư luận viên, dân chủ cuội trà trộn vào để tước mất vũ khí ,lập trường hữu hiệu là thay đổi thể chế chính trị.
Chỉ có thay đổi thể chế chính trị mới có thể giải quyết tận gốc các vấn nạn xã hội. Chỉ có thể giao quyền lực về tay nhân dân xã hội mới trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu không hiểu được điều này người dân Việt Nam cũng chỉ sa vào đấu tranh cục bộ ,địa phương hoặc kêu cứu, van nài quyền lực độc tài ban phát cho mình tự do, thoát khỏi bất công trong nhất thời.
Kết luận lại chỉ bao giờ người dân Việt Nam đồng loạt đả phá bọn dân chủ giả tạo đang kéo dài cơn hấp hối của dân tộc này thì họ mới có thể tự cứu lấy mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét