Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

TÂN ĐẠI VỆ CHÍ DỊ.

Chuyện kể rằng một hôm Khổng Tử ngửa mặt nhìn trời xem thiên văn thấy chòm sao Thái Bạch ở phương Nam lẩn khuất bị che phủ bởi một đám mây đen, biết rằng nguyên khí nước Vệ đã tận. Cơ nghiệp 4000 năm ông cha giờ đang khánh tận trong tay một bè lũ gian manh vô thiên vô pháp.
Về giáo dục bây giờ chúng chỉ ra sức chú trọng đến việc nhồi nhét những kiến thức sặc mùi âm khí, dùng bịp bợm làm quốc sách , lấy đen làm trắng, lấy không làm có, lấy ác làm thiện… Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm, kẻ dưới uốn mình nịnh hót không biết xấu mặt.
Lại tự tiện đẻ ra cái gọi là pháp luật để lừa mị, cưỡng ép người ta phải công nhận mình. Lại nhân danh trăm họ để thi hành bạo ngược, không cho ai có quyền được nghĩ tới chân lý, không cho phép ai được nói ra sự thật, khiến cho người người u mê, nhà nhà lú lẫn, nhìn gà hóa quốc, nhìn kẻ cướp hóa người ngay, đánh đồng lưu manh với lương thiện…
Từ đó con người sinh ra thói nhịn nhục, đớn hèn, nhất nhất chỉ biết chạy theo của cải, hư danh… Dạy dân như thế thì khác nào ngu dân có chủ ý, ngu dân bằng mọi giá, mọi thủ đoạn.
Lại thêm chúng đang ra sức bày trò diễn kịch để "dối trời, lừa dân". Thượng bất chính,hạ tắc loạn. Thế nước suy vong lòng người ngả nghiêng, nguy cơ vong quốc, vong bản là điều rõ ràng ,khó chối cãi.
Thấy rằng khó cãi mệnh trời, Khổng Tử bèn khóc lên ba tiếng, cười lên ba tiếng, lắc đầu ngao ngán, đoạn bỏ đi nhậu cho quên chuyện đời nhân ngày lễ " Mother's Day ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét