Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

LUẬT RỪNG CỦA CỘNG SẢN .

Sau khi nghe dư luận hải ngoại xôn xao trong vụ anh Nguyễn Hữu Tấn bị công an cắt cổ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho công an tỉnh Vĩnh Long áp dụng điều 4 hiến pháp CHXHCNVN và tuyên bố "vàng ngọc" của đồng chí Lê Duẫn : «Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ»!
Hôm nay đại tá giám đốc công an tỉnh đã cho các đồng chí công an Vĩnh Long lỡ tay để dao rọc giấy cho anh Tấn tự tử tương tự như ISIS cắt cổ làm bản tự kiểm điểm cá nhân trên tinh thần phê và tự phê nghiêm túc.
Bọn phản động nếu có ý kiến các đồng chí công an sẽ lập tức thách thức: hiến pháp cho phép như thế , các ông có giỏi hãy đánh đổ chế độ này trước, sửa lại hiến pháp sau đó hẳn nói đến pháp luật.
Tóm lại chỉ có thể gói gọn trong một câu " Tao chơi luật rừng đấy ,mày làm gì tao " ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét