Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

SỰ PHI LÝ CỦA NHỊP CẦU HOÀNG SA.Tên chương trình là "Nhịp cầu Hoàng Sa" nhưng đóng góp của toàn bộ chương trình chỉ xây vài căn nhà cho tử sĩ của VNCH, còn lại giành xây cho liệt sĩ Trường Sa , Gạc Ma.
Có 4 điểm phi lý ở đây :
- Thứ nhất bảo vệ tổ quốc thật sự chỉ có ở trận chiến 75 người lính VNCH hy sinh ở Hoàng Sa. Còn 64 lính CHXHCNVN chỉ đứng cho Trung Quốc tập bắn. Họ chỉ giống như dân thường bị Trung Quốc thảm sát, trên danh nghĩa chẳng bảo vệ tổ quốc gì cả. Tại sao lại đánh đồng người lính hy sinh vì tổ quốc với "người dân" bị thảm sát.
- Lính Trường Sa, Gạc Ma chết là do lỗi của Lê Đức Anh. Đó là lỗi của chế độ. Với chế độ liệt sĩ của một thể chế đang cầm quyền chưa đủ hay sao lại "ăn theo" những người lính VNCH ?
- Tại sao lại lấy tên là "Nhịp cầu Hoàng Sa" mà không phải là "Nhịp cầu Hoàng Trường Sa"?. Vì sợ NVHN không gởi tiền về ?
- Nếu nói rằng chương trình là mũi tiên phong cho vấn đề "hòa hợp ,hòa giải" dân tộc là phi lý. Chỉ hòa hợp hòa giải thật sự khi CS không gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng thống nhất . Chỉ hòa hợp thật sự khi Huy Đức không gọi bên CS là "bên thắng cuộc". Và cũng chỉ hòa hợp hòa giải thật sự khi trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân, chấp nhận đa đảng và quyền tự quyết.
Như vậy từ 4 điểm trên có thể kết luận Osín Huy Đức chỉ mượn danh Hoàng Sa VNCH để quyên tiền cho gia đình người lính CS dù họ chẳng phải hy sinh vì đất nước.
Thêm một lần nữa NVHN bị lừa. Mất tiền không đáng kể nhưng đáng kể nhất là cái danh xưng "Hòa hợp hòa giải " giả tạo. Vậy nên lời của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bao giờ cũng đúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét