Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

MỤC ĐÍCH CỦA HỒNG THÁI HOÀNG >Mục đích là làm nhụt chí tinh thần đấu tranh của giới trẻ. Đây là một chiêu thức của Tuyên giáo khi cho dân chủ cuội đấu tranh thật nổi bật rồi rời bỏ hàng ngũ, sau đó tung tin lý do rời bỏ hàng ngũ là do các nhà ĐT DC thật đánh phá nên chán nãn, không thèm tham gia nữa. Việc tiếp tục sử dụng cờ vàng là bổn củ soạn lại, định làm mẻ khác.
Nếu có lòng đấu tranh cho dân tộc , cho đất nước thì sao lại dễ dàng từ bỏ lý tưởng như thế?
Nếu từ bỏ con đường đấu tranh dân chủ thì làm ơn lẳng lặng rút lui , tại sao phải làm rùm beng trên mạng như thế?
Đó là do tuyên giáo muốn.Các bạn trẻ hãy cảnh giác với chiêu trò này. Chúng muốn chơi đòn tâm lý để các bạn chán nãn với lá cờ Vàng và NVHN.
Những kẻ nào đã tuyên bố rời bỏ hàng ngũ rồi nhưng vẫn trở lại là muốn tiếp tục gây sốc cho các bạn một lần nữa. Chưa biết ai vĩnh biệt ai nhé Hồng Thái Hoàng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét