Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CON NGƯỜI. TÔI CHỈ MUỐN LÀM CON VẬT.

Trên FB có nhiều người tuyên bố một cách có vẻ tự hào" Tôi không phải là nhà đấu tranh dân chủ, tôi chỉ là người phản biện xã hội hoặc tôi chỉ đấu tranh cho quyền lợi của bản thân tôi"... Và họ được số đông đang sống trên đất nước Việt Nam hoan nghênh ủng hộ cho đó là một chủ kiến cá nhân của họ ,không ai có thể ép buộc được. Đó như là chuyện ai có chí đó. Tự do cá nhân.
Nhưng thật ra xét kỷ câu nói đó hàm chứa nhiều điều vô lý. Trên thế giới người ta chỉ gọi là nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà hoạt động cách mạng chứ không ai gọi là nhà đấu tranh dân chủ.
Bởi vì văn thơ , nhạc đến từ năng khiếu, ai có khiếu đặc biệt để phát triển các khả năng đó thì gọi là "nhà", cách mạng tức là thay đổi từ cái cũ sang cái mới,tuy nhiên cái mới đôi lúc chưa chắc đã tốt hơn cái cũ nhưng người nào muốn thể hiện khả năng lãnh đạo quần chúng để đổi thay các trật tự xã hội người ta gọi đó là nhà hoạt động ,nhà cách mạng...
Nhưng dân chủ là một khái niệm luôn luôn đúng, là một đòi hỏi tự nhiên của con người. Đó là quyền thoát khỏi sự nô lệ. Xã hội loài người sau khi thoát khỏi chế độ chiếm hữu nô lệ đã tuyên bố "Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng". Khi tuyên bố như thế thì người ta đã công nhận quyền lực phải thuộc về số đông, tức là nhân dân. Như vậy dân chủ là một thể chế chính trị bắt buộc của một nhà nước, một chính quyền . Không có dân chủ tức là đã rơi vào kiếp nô lệ,kiếp của con vật.
Trong một thể chế chính trị độc tài con người không có quyền quyết định vận mệnh cá nhân, quốc gia và dân tộc mình bằng lá phiếu tức là mình không còn là con người nữa mà đã bị biến thành con vật.
Khi anh là một con vật , anh phải bằng mọi cách thôi thúc để biến anh thành con người. Đó là một nhiệm vụ tự thân, một đòi hỏi bức thiết từ nội tại chứ không cần ai thôi thúc. Do vậy nó không còn giống như nhà văn,nhà thơ, nhà báo... phải đòi hỏi năng khiếu cá nhân, đấu tranh dân chủ không thể gọi là "nhà" mà là một trách nhiệm , bởi trên đời này không ai chấp nhận sống kiếp con vật cả.
Vì vậy theo logic khi một ai đó nói" Tôi không phải là nhà đấu tranh dân chủ" cũng tức là người đó đang khẳng định :
TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CON NGƯỜI. TÔI CHỈ MUỐN LÀM CON VẬT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét