Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

CHẤP NHẬN ĐỐI THOẠI : TRÒ NGỤY BIỆN MỚI CỦA "CHUYÊN LÁO" CỘNG SẢN.

Chắc hẳn là trò ngụy biện này cũng sẽ lừa được nhiều người và trang bị thêm lý luận cho các đồng chí Dư luận Viên cho nên phải vỗ tay hoan nghênh đồng chí Võ Văn Thưởng - trưởng ban tuyên giáo Trung ương.
Thế nào là đối thoại : đó là những tranh luận cởi mở thẳng thắn trong một thể chế đa đảng , đa nguyên về các vấn đề chính trị,kinh tế , văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an sinh xã hội ....Đối thoại chỉ có trong một thể chế dân chủ và thượng tôn luật pháp.
Bởi lẻ các lý do sau đây :
- Lấy gì đảm bảo đó sẽ là một cuộc đối thoại công bằng giữa một kẻ nắm trong tay quyền lực và một kẻ thấp cổ bé họng. Ai là người quyết định chân lý? Chỉ có thể là nhân dân. Nhưng nhân dân có được tiếp xúc với sự thật để phán quyết chân lý ở phía nào không khi bộ máy truyền thông là ở trong tay đảng CSVN. Đó là chưa kể bộ máy công an trị có thể cho người đối thoại bất đồng chính kiến vào nhà tù bất cứ lúc nào một cách bí mật mà không qua xử án.
- Lấy gì để đảm bảo nguyên tắc" Tất cả mọi người đều bình đẳng" trong đối thoại khi điều 4 đảng CSVN cho mình ở trên hiến pháp lãnh đạo tuyệt đối nhân dân.Như vậy có bình đẳng không khi đảng luôn luôn đúng và người bác bỏ quan điểm của đảng luôn luôn sai.
- Lấy ý thức hệ nào để phân định thắng bại, đúng sai trong đối thoại khi đảng cộng sản luôn áp đặt ý thức hệ của chủ nghĩa Mac Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi quan điểm của mình. Như vậy muốn đối thoại trước hết phải có đa nguyên về chính trị. Muốn có đa nguyên thì phải có đa đảng và tam quyền phân lập. Như vậy đó mới là đối thoại thực chất.
Tất cả các cuộc đối thoại được truyền hình trực tiếp trong xã hội dân chủ đều căn cứ theo nguyên tắc:
- Hai bên cân bằng về đảng phái.
- Hai bên cân bằng về thời gian phát biểu, trình bày về ý kiến một vấn đề.
- Hai bên cân bằng về mặt truyền thông.
Đảng CSVN không đảm bảo các điều kiện trên thì hãy thôi đừng làm trò mị dân, bởi một điều rõ ràng là tất cả các kịch bản đối thoại đều bị cắt xén sửa đổi sao cho có lợi nhất cho việc tuyên truyền nền "dân chủ cuội" của một đảng độc tài.
Trước khí thế đối đầu của nhân dân cả nước trước nguy cơ diệt chủng, mất nước ,thảm họa...tuyên giáo dù sao cũng tìm cớ để tiếp tục lừa dân. Đây cũng là cớ cho bọn DLV, dân chủ láo khoét có dịp kéo dài thời gian hấp hối của một thể chế bế tắc về lý luận, bán nước,phi nhân và đàn áp đầy bất công đối với người dân cả nước.
Do vậy phải khẳng định : không thể có đối thoại bất bình đẳng trong một thể chế chính trị độc tài mà chỉ có đối đầu.Độc tài không thể tự mất đi mà chỉ có thể tiêu diệt,lật đổ nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét