Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CHÚNG NÓ KHÔNG NGẦN NGẠI CHÀ ĐẠP HIẾN PHÁP .

Điều 4 hiến pháp nói :
- "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. "
Điều 16 nói :
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Như vậy trong hiến pháp điều 4 và điều 16 mâu thuẫn nhau trầm trọng :
- Điều 4 nói đảng chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trong khi điều 16 nói "mọi người" ( tức là cả đảng và nhân dân) đều bình đẳng trước pháp luật.
Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao của một nước thế nhưng tiền hậu bất nhất như thế chứng tỏ đảng cộng sản tha hồ lừa dối dân.
Thế nên Lê Duẫn ngang nhiên tuyên bố :
«Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ»! (Theo TS luật học Nguyễn Đình Lộc - Đại biểu đảng hội 1981-1987, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 1992-2002).
Phát huy tinh thần ấy Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị TW đảng kiểm điểm mình về vụ Vinashin và Vinaline nói không một chút ngượng mồm :
- "Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai."
- "Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm. Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao".
Vậy nên bây giờ Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói về vụ việc ở Đồng Tâm: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Mai Tiến Dũng nói theo Lê Duẫn, Nguyễn Tấn Dũng và điều 4 hiến pháp.
Tất cả đều vứt điều 16 hiến pháp vào thùng rác.Đó chẳng qua là chung quy vì Việt Nam có một đội ngũ trí thức quá hèn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét