Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CHỐNG CỘNG TRÊN LÝ THUYẾT VÀ TRÊN THỰC TẾ LÀ MỘT.

Có nhiều người phân biệt ra hai loại là " chống cộng trên lý thuyết " và "chống cộng trên thực tế". Thật ra tách biệt hai khái niệm này là chưa chính xác vì cả hai là một.
Nếu anh không có một tầm nhìn một lý thuyết và những nguyên lý đúng thì trên thực tế anh chỉ đổ xương máu một cách vô ích. Lấy ví dụ cộng sản trên lý thuyết sai thì trên thực tế xương máu của 3 triệu dân chết cho CS là vô ích. Chống độc tài cũng vậy, về lý thuyết nếu anh không xác định đúng đắn là bạo động hay bất bạo động là đúng thì anh sẽ tự sát. Ví dụ anh không hiểu về quyền tự vệ để được thế giới giúp đỡ khi tiến hành bất bạo động mà cứ nhắm mắt bạo động bừa thì cũng sẽ rơi vào tình cảnh như VNCH trước kia khi bị đồng minh cắt viện trợ. Cái cơ bản nhất là không có vũ khí thì không thể chống lại chế độ độc tài có cả một bộ máy quân đội, công an trong tay thì kết quả tất yếu là chuốc lấy thất bại.
Tất cả các lý thuyết về CNCS, về chuyên chính vô sản ,về bộ máy tổ chức chính quyền CS, về độc tài và dân chủ, về nhân quyền nếu anh không nắm vững thì không thể đưa ra những dự đoán ,phán đoán chính xác. Từ đó anh chẳng khác gì người mù đi giữa sa mạc.
Đường lối đúng sẽ dẫn đến thực tế đúng. Và ngược lại đường lối sai sẽ dẫn đến lạm dụng xương máu. Không có chuyện đường lối đúng mà thực tế sai.
Tất cả các sự việc ,hiện tượng xã hội diễn ra hàng ngày đều cần sự suy luận khoa học theo phương pháp loại trừ. Có nhiều việc chúng ta không thể đợi bằng chứng. Vì cộng sản không cho ta có bằng chứng vì thể chế chính trị của chúng là độc tài không có pháp trị. Chúng sẽ tìm cách che giấu để đến khi chế độ sụp đổ ta mới tìm ra được bằng chứng. Nhưng đợi đến khi đó thì chúng đã lừa được cả dân tộc này và tất cả đã mồ yên mả đẹp.
Nhưng tại sao ta suy luận không sợ sai? Vì ta hiểu rõ cộng sản chuyên dùng mưu ma chước quỷ gì về chiến lược,chiến thuật. Ta hiểu lý thuyết về dân chủ thì bọn "dân chủ cuội" sẽ không lừa được ta để diễn kịch. Ta hiểu nguyên lý chống độc tài chỉ có một con đường thì chúng sẽ không thể vẽ ra các con đường nào khác để dẫn dụ ta đi vào đó.
Vậy nên có những người như bác Phạm Thành (bà Đầm Xòe) vẫn phân ra hai ngả lý thuyết và thực hành thật ra là chưa sâu sắc lắm.Bởi trên thực tế những suy luận theo phương pháp loại trừ thường cho ra kết quả chính xác. Có điều một số người vẫn chưa thừa nhận những tư duy khoa học. Và họ vẫn tiến hành việc chống độc tài một cách mò mẫm, được chăng hay chớ, đến đâu thì đến theo cách hô hào là chính.
Like

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét