Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

CHÚNG TÔI "CUỒNG TRUMP" ?

Theo dõi các tranh luận giữa các bạn 2 phe về các quyết định hành pháp của TT Donald Trump mình thấy phe kia mỗi khi đuối lý thường hay sử dụng mấy từ "đồ cuồng Trump", hay" Tại sao sự việc như thế mà bọn cuồng Trump không thấy. Điều này cũng giống như hiện tượng chụp nón cối,DLV hay "phản động", Việt Cộng nằm vùng...
Bây giờ ta thử phân tích là có phải thật sự cuồng Trump hay không ?
Ông Trump không phải là một nhà độc tài như Hitler, như Kim Jong Un,như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông.... Ông là một tổng thống do dân cử.Khi ở cương vị tổng thống Trump không phải là ông vua có thể muốn làm gì thì làm nên không cần dân cuồng.Hồ Chí Minh,Kim Jong Un mới cần xây dựng huyền thoại để dân tôn như Thánh sống để rồi mỗi lời nói ra đều là khuôn vàng thước ngọc. Những người này chỉ được truyền thông một chiều tham chiếu nên chỉ toàn tô vẽ nói những cái tốt,cái xấu bỏ qua.
Ông Trump cũng như TT Nguyễn Văn Thiệu trước đây được truyền thông 2 chiều chiếu tướng nên không thể "đẹp" như ông Hồ,ông Mao. Truyền thông phía dân chủ sẽ nhằm những cái xấu của ông Trump để đưa ra cho bàn dân thiên hạ biết,ngược lại phía cánh hữu sẽ phân tích những cái tốt. Nếu như thế thì hai bên sẽ có một cuộc chiến bất phân thắng bại. Nhưng cái chính quyết định đó là thể chế chính trị. Chính nguyên tắc tam quyền phân lập sẽ quyết định Trump đúng hay sai,ngay hay gian...
Bây giờ các bạn chống Trump có đưa ra những cái xấu của ông Trump như: mất lịch sự với phụ nữ,phân biệt chủng tộc,đòi tra tấn tù nhân,đòi mang quân sang bình định Mexico, đập bàn,cúp phone với thủ tướng Úc,coi TT Úc như kẻ dưới quyền...tôi vẫn không hề phủ nhận. Ông Trump đâu phải là ông Thánh nên chúng tôi không cần bác bỏ những điều đó. Ông cũng là người trần đầy đủ hỉ nộ ái ố...Ông cũng không thể không sai...
Vậy thì chúng tôi không hề cuồng ông Trump. Cái chúng tôi cuồng chính là thể chế chính trị dân chủ của nước Mỹ đã trao cho số đông làm vua chứ không phải ông Trump,bởi ông ấy chỉ đại diện cho cái số đông đó.
Bây giờ làm sao có thể biết là chúng tôi tin tưởng đúng?
Dễ thôi. Ông Trump đặt đít ngồi vào ghế TT đã ra ngay 24 sắc lệnh hành pháp. Nhưng các bạn nên nhớ rằng đây không giống như sắc lệnh mà Kim Jong Un phán nhé. Sắc lệnh của Kim Jong Un đưa ra là bỏ tù hoặc tử hình được bất kỳ ai cho dù đó là chú ruột của ông ta.
Sắc lệnh của Trump khiến cơ quan hành pháp dưới quyền ông phải chấp hành ngay cái tổng thể. Nhưng những trường hợp cá biệt sẽ bị chặn lại ngay bởi các thẩm phán Liên Bang, có khi bị đóng băng để đó chờ kết quả tranh tụng. Khi ký vào sắc lệnh này ông Trump đã phải chuẩn bị một đội ngũ luật sư đông đảo để đối phó với một đội ngũ luật sư của bên khởi kiện cũng đông không kém trong một cuộc chiến pháp lý dai dẳng. Đối phó với hàng núi đơn kiện tới tấp gởi về tòa án Liên Bang.Đây chính là ngành tư pháp độc lập đã can thiệp vào các quyết định của phía hành pháp.Thống đốc thì có tòa án tiểu bang xử,tổng thống thì viện đến anh Liên Bang.
Anh tư pháp can thiệp rồi chưa xong đâu. Đến lượt anh lập pháp xen vào. Tổng thống có quyền phủ quyết quyết định của quốc hội khi phiếu quá bán. Nhưng khi hai viện có trên 2/3 phiếu chống thì sắc lệnh của tổng thống bị bỏ vào thùng rác.
Nhưng khi quốc hội và tổng thống thống nhất rồi vẫn chưa xong. Đơn kiện vẫn có thể gởi lên Tối cao pháp viện.Và 9 vị thẩm pháp tối cao pháp viện sẽ ra tay chiếu theo luật hiến pháp. 9 vị này tuyên đạo luật đó đi ngược với hiến pháp thì nó cũng bị bỏ vào thùng rác ngay lập tức.
Do đó khi các bạn nói chúng tôi cuồng ông Trump thì một là các bạn chẳng hiểu gì về tam quyền phân lập của nước Mỹ, hai là các bạn đánh đồng nhà nước pháp trị của Mỹ giống như chế độ của Bắc Triều Tiên hay CSVN.
Chúng tôi không hề cuồng Trump. Chúng tôi chỉ cuồng chính chúng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét