Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

LỘ RÕ MẶT DƯ LUẬN VIÊN CAO CẤP.

FB Lãng Anh nhận định :
"Không nên hiểu một cách cứng nhắc về hiến pháp và pháp luật. Con người văn minh là biết tôn trọng và gìn giữ những cái đúng và đấu tranh thay đổi những cái sai. Với những điều khoản của hiến pháp và pháp luật mà phù hợp với chuẩn mực của một xã hội pháp quyền, củng cố nền pháp trị, hãy tôn trọng và bảo vệ nó. Với những điều khoản nào của hiến pháp và pháp luật mà bảo vệ những thứ hủ bại và kìm hãm văn minh, thì hãy hành động để nó phải thay đổi. Đơn giản vậy thôi. Thành ra chuyện phủ định sạch trơn của những tay chống cộng cuồng tín cũng chẳng khác gì mấy đám dư luận viên cực đoan. Đáng buồn là tôi quan sát thấy những kẻ cực đoan tăm tối không phải chỉ đến từ một phía."
Đây là một nhận định giống như của Tuyên giáo đảng cộng sản. Một nhận định mà người có kiến thức chính trị trung bình cũng có thể phản biện được .
Hiến pháp là gì ?
Hiến pháp là một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Hiến pháp là một khế ước xã hội giữa nhân dân và chính quyền. Trong một thể chế chính trị dân chủ thì hiến pháp là bản khế ước đặt quyền lực nhân dân là cao nhất đồng thời hiến pháp cũng đặt ra các quyền tự do của người dân mà chính quyền phải tuân thủ.
Luật pháp là những quy định thuộc về quyền lực của chính quyền nhưng quyền lực này không được mâu thuẫn với quyền lực của nhân dân. Luật pháp đặt ra là để xử phạt việc một cá nhân,tổ chức này dùng quyền tự do của mình để xâm phạm quyền tự do của một cá nhân,tổ chức khác.
Hiến pháp và luật pháp đều phải do nhân dân lập nên từ một quốc hội do dân chọn lựa đích thực bằng lá phiếu chứ không phải từ một quốc hội bù nhìn do một đảng chọn lựa.
Lãng Anh đã ngụy biện khi khẳng định: "Không nên hiểu một cách cứng nhắc về hiến pháp và pháp luật". Như vậy là Lãng rõ ràng đang bao che cho hiến pháp và pháp luật của CSVN. Một bản hiến pháp đặt điều 4 "sự lãnh đạo của đảng CSVN" là cao nhất. Một bản hiến pháp quy định "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý",một bản hiến pháp mà các quyền tự do của con người như : biểu tình,tự do ngôn luận,tự do tôn giáo,báo chí đều bị ràng buộc theo luật định.
"Con người văn minh là biết tôn trọng và gìn giữ những cái đúng và đấu tranh thay đổi những cái sai."
Chẳng lẻ một bản hiến pháp như vậy là đúng và con người văn minh phải tôn trọng ?
Chẳng lẻ những điều luật như 79,88 ,258 ...là cần phải gìn giữ?
"Với những điều khoản của hiến pháp và pháp luật mà phù hợp với chuẩn mực của một xã hội pháp quyền, củng cố nền pháp trị, hãy tôn trọng và bảo vệ nó. Với những điều khoản nào của hiến pháp và pháp luật mà bảo vệ những thứ hủ bại và kìm hãm văn minh, thì hãy hành động để nó phải thay đổi ?"
Một nhận định hết sức bao biện. Nếu phủ nhận được các điều khoản xấu và giữ lại các điều khoản tốt tức là phải giữ lại cái chính thể ,cái quốc hội đã tạo ra bản hiến pháp đó? Tức là giữ lại cái quốc hội một đảng,cái chế độ độc đảng ,độc tài, cái bộ máy công an trị đó ? Nhưng cái thể chế độc tài này nó nhất quyết bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của nó thì dân lấy gì để sửa đổi các điều khoản xấu thành tốt. Khi đại biểu quốc hội đều là đảng viên của đảng CS, không hề độc lập để làm việc cho dân?
Câu cuối Lãng tỏ ra là một thành phần vô học khi miệt thị những người đòi xóa bỏ sự độc đảng,đòi hỏi một bản hiến pháp của dân và luật pháp phải do dân đặt ra:
"Thành ra chuyện phủ định sạch trơn của những tay chống cộng cuồng tín cũng chẳng khác gì mấy đám dư luận viên cực đoan. Đáng buồn là tôi quan sát thấy những kẻ cực đoan tăm tối không phải chỉ đến từ một phía."
Viết câu này Lãng đã chửi thẳng vào mặt những người có tên sau đây:
1/ Boris Yetsin : Khi ông nói " Cộng sản không thể sửa đổi chỉ có thể đào thải".
2/ Thomas Jeferson: " Khi bất công trở thành luật pháp thì chống đối trở thành nhiệm vụ"
Đúng là giọng điệu của một tên bồi bút mạt hạng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét