Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

KHI CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN ĐÃ BÁN NƯỚC CHO TÀU.

Nếu như bạn là công dân của một nước có liên minh quân sự với Mỹ thì khi nghe tin này bạn vui mừng là có lý. Vì Mỹ sẽ dùng sức mạnh quân sự , biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền của các bạn đã được tòa án Công Lý Quốc Tế tại La Hay thừa nhận.
Còn bạn là công dân Việt Nam thì chẳng có gì phải vui mừng .
Vì sao ?
Vì Trung Quốc và Việt Nam đã là một sau khi Trọng cõng rắn cắn gà nhà bằng việc ký kết 15 văn kiện hợp tác với Trung Quốc.
Như vậy Trung Quốc và Việt Nam đã về chung một nhà. Không tin bạn có thể xem sắc áo bộ đội biên phòng của hai nước. Phân biệt được đâu ta đâu Tàu chết liền.
Lúc đó đất liền ,biển đảo của Việt Nam là của Trung Quốc do bọn thái thú quản lý. Chúng đâu cần Mỹ nhúng tay vào như Phi,như Nhật đâu mà bạn vội mừng.
Khi bạn để cho bọn tay sai bán nước ngồi trên đầu mình,nhân danh nhân dân ,dân tộc thì thực chất bạn đã mất nước,giặc đã vào nhà từ tám hướng. Nhưng thỉnh thoảng báo chí cộng sản cũng phải nêu các hành động của Trump để đánh lạc hướng bạn,khiến bạn tưởng rằng nước Việt Nam vẫn còn độc lập. Đây là điều giải thích về việc báo chí Việt Nam mấy ngày qua đưa tin liên tục về lễ nhậm chức của Trump ,việc rút khỏi TPP và tuyên bố cứng rắn trên Biển Đông.
Trọng đã hai tay dâng nộp Việt Nam cho giặc Tàu rồi. Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa.Đừng nhìn về biển Đông mà hãy nhìn ngay nơi bạn đang sống: người Trung Quốc sẽ sang Việt Nam để chiếm lĩnh tất cả về kinh tế ,chính trị ,văn hóa,giáo dục...
Nếu không có sụp đổ đến từ sự bao vây kinh tế của nước Mỹ thì một kỷ nguyên nô lệ đã bắt đầu từ hôm nay với dân Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét