Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

SỰ YẾU KÉM TRONG TƯ DUY CHÍNH TRỊ DẪN ĐẾN MỘT ĐẤT NƯỚC LỤN BẠI.

Ở nước ta một nhà khoa học,một bác sĩ ,kỷ sư ... được trọng vọng hơn một chính trị gia. Nhưng nước ta không hề có chính trị gia đúng nghĩa vì các nhà chính trị thường là người của một đảng, đảng này thuộc vào loại "đảng đầu đất". Vậy nên mỗi khi "chính trị da " của ta phát biểu thì dân ôm miệng cười khi dễ. Những người nói chuyện chính trị nghiêm túc thật sự thì bị gán cho hai từ là "chém gió".
Thế nhưng thế giới đã chứng minh rằng " tư duy chính trị" là cha đẻ của "tư duy khoa học". Nếu nước Mỹ không có Thomas Jefferson thì chưa chắc đã có Thomas Edison ( hai người ra đời cách nhau 103 năm). Tương tự nếu nước Mỹ không có 55 nhà chính trị đặt nền móng cho một bản hiến pháp vĩ đại thì chưa chắc ngày nay thế giới đã có internet,FB để mà chém gió.
Chính trị đã đẻ ra tự do và tự do đã giải phóng năng lực sáng tạo của con người. Các phát minh khoa học chỉ nảy nở trong một thể chế chính trị tự do dân chủ. Đó là lý do giải thích tại sao Việt Nam có đến 2.700 giáo sư ,tiến sĩ mà lại chẳng có nỗi một bằng sáng chế nào,còn thua cả một quốc gia nhỏ bé như Brunei . Và cũng giải thích tại sao tất cả các phát minh khoa học đều được tạo ra ở các quốc gia thuộc khối tự do dân chủ chứ không thuộc khối cộng sản mặc dù trước biến cố Liên Xô và Đông Âu sụp đổ khối này cũng chiếm gần phân nửa thế giới. Và cũng giải thích tại sao Trung Quốc là một quốc gia chiếm 1/4 dân số thế giới nhưng chẳng đóng góp gì đáng kể cho nền văn minh nhân loại,đến nỗi gần đây học giả Li Ming của Trung Quốc đã phải thốt lên " Người Trung Quốc ngu thật".
Như vậy đừng coi thường chính trị. Chính các chính trị gia làm công việc mở đường,khai phá cho các nhà khoa học mặc dù trong một chế độ dân chủ,minh bạch những đãi ngộ mà họ nhận được đôi khi thấp hơn nhiều lần các nhà khoa học và các nhà kinh doanh.
Đất nước Singapore thật hạnh phúc khi họ có một nhà chính trị vĩ đại Lý Quang Diệu và một đảng chính trị gồm 200 chính trị gia hàng đầu : đảng nhân dân hành động Singapore.
Đất nước Việt Nam thật bất hạnh khi có một chính trị gia ăn hại "Hồ Chí Minh" và một đảng ăn bám : Đảng cộng sản Việt Nam. Cái đảng này suốt đời chỉ làm mỗi một việc là gộp tất cả tài sản của người dân Việt Nam thành tài sản của riêng chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét