Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ?

Nhiều bạn nói rằng tôi chỉ đấu tranh nhân quyền không tham gia "lật đổ" nhà nước cộng sản.
Các bạn dùng chữ "lật đổ" là sai lầm. Là đánh tráo khái niệm khiến người dân hiểu sai vấn đề.
"Lật đổ" chỉ đúng khi một chế độ độc tài này thay thế một chế độ độc tài khác. Ví dụ dưới chế độ phong kiến có những lá cờ hiệu "Phù Lê diệt Trịnh". Đó là phù nhà Lê để lật đổ họ Trịnh. Lê là một chế độ quân chủ độc tài và Trịnh cũng là một chế độ độc tài khác. Khi đó dùng chữ "lật đổ" là có lý.
Từ khi xuất hiện hình thái nhà nước dân chủ thì nhân dân là chủ thể của quyền lực. Tất cả các chính quyền đều phải do dân bầu qua số đông. Không ai được độc chiếm quyền lực mà không hỏi ý dân.
Quyền lực này được thể hiện qua lá phiếu ,qua đại diện của mình là nghị viên trong quốc hội.
Chế độ CSVN đã lợi dụng máu xương của người dân để tiếm danh nhân dân,tiếm quyền lãnh đạo. Bây giờ ta yêu cầu chúng phải trả lại cái quyền đó,tức là QUYỀN TỰ QUYẾT. Chính nhờ cái quyền này mà chúng không thể bán nước ,bán đất ,bán biển,không đẩy ta vào chỗ chết.
Khi cái vốn là của ta thì không thể là lật đổ. Nói lật đổ chẳng khác gì vu cho ta cũng độc tài như chúng. Do đó bọn DLV và những kẻ không hiểu biết về chính trị thường hay dùng từ này để đổ vấy cho VNCH hay một số tổ chức hải ngoại khác. Từ đó đánh tráo khái niệm và tạo chính nghĩa cho chúng.
Sự thật thì VNCH và các tổ chức chính trị ở hải ngoại không cần chính quyền nên chẳng cần lật đổ cộng sản. Bởi họ có lật đổ được CS cũng phải chấp nhận lá phiếu của người dân. Lỡ như dân không bầu họ thì sao. Và không có chính quyền họ vẫn không chết,vẫn sống sung sướng. Trong khi đó nếu không có chính quyền 90 triệu dân VN sẽ chết vì chính sách diệt chủng của Trung Quốc.
Kết Luận lại: Khi một cái là của mình thì không thể gọi là LẬT ĐỔ mà chính xác đó là sự ĐÒI LẠI.
Nhưng có lẻ chỉ có cái chết mới khiến dân Việt Nam hiểu được điều này. Chưa hấp hối thì chưa hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét