Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

AI MỚI LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ?

Hồ Chí Minh? Đúng nhưng chưa phải tận gốc. Bởi vì phải đặt câu hỏi : Ai đưa Hồ Chí Minh lên ? Ai nghe lời Hồ Chí Minh khi hắn mới về Việt Nam và trong tay chỉ có 34 tên. Quân đội không có, công an cũng không, chỉ dùng cái mồm mà nên nghiệp lớn. Nếu nhân dân không nghe lời chúng thì CNCS sẽ không thể có mặt tại Việt Nam.
Bây giờ xét đến một chế độ được bảo vệ bằng cái gì:
- 1/ Quân đội.
- 2/ Công an.
-3/ Tuyên giáo.
Quân đội và công an đều từ nhân dân mà ra. Tuyên giáo là thứ vũ khí tuyên truyền tạo tính chính danh cho chế độ. Ba thế lực này đều sống dựa vào ngân sách. Khi ngân sách sụp đổ thì sẽ không còn tiền để trả lương và ba thế lực bảo vệ chế độ này cũng sụp theo.
Ngân sách do đâu mà có? Từ tiền thuế của dân và từ tiền vay mượn, kiều hối ở nước ngoài.Làm thế nào để sụp đổ ngân sách? Bất tuân dân sự.Không đóng thuế, đình công, không kiều hối...
Sẽ dẫn đến vỡ nợ và dẫn đến biểu tình toàn quốc.
Nhân dân đang nắm đằng cán nhưng nhân dân không làm được thì nhân dân chính là tội đồ của dân tộc.
Mình tự mua dây buộc mình thì xin đừng trách ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét