Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

GIẢ SỬ NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA MỘT LẦN NỮA ?

Cuộc chiến tranh Biên Giới tháng 2/1979:
Phía Trung Quốc, theo một ước tính, có từ 20 nghìn đến 62.500 thương vong trong khi phía Việt Nam, dù số liệu còn mù mờ, là khoảng từ 35 nghìn đến 50 nghìn.
Nhưng cuộc xung đột chỉ xảy ra trong 27 ngày, với đúng 17 ngày giao tranh, mà đã tạo ra con số thương vong như vậy cho thấy sự man rợ (savage) của nó.
Giả sử khi bây giờ giàn khoan 760 kéo vào Việt Nam , chính quyền cộng sản Việt nam không hèn mà kêu gọi tổng động viên mần tiếp 27 ngày và "nướng " tiếp 35 nghìn đến 50 nghìn nhân mạng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
- Vẫn tiếp tục cướp đất, xây tượng đài.
- Vẫn cho Formosa xả thải, đầu độc môi trường...
- Vẫn tham nhũng , vẫn bóc lột nhân dân...
- Vẫn làm bất kỳ những gì mà chúng muốn như đi đêm với Trung Quốc...
Thì 35 nghìn người hy sinh ấy cũng chỉ kéo dài sự đau khổ của 90 triệu dân mà thôi.
Vậy thì đôi khi chúng hèn thế mà hay. Khỏi phải mị dân đoàn kết xung quanh đảng để chết thêm.
Thà một lần đau cho dân tộc này sáng mắt ra.Để họ thấy rằng duy nhất khi và chỉ khi đánh đổ thể chế chính trị độc tài một đảng vấn đề của họ và của đất nước này mới thực sự giải thoát.
MUỐN CHỐNG XÂM LƯỢC TRƯỚC HẾT PHẢI DIỆT ĐỘC TÀI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét