Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

BẤT BẠO ĐỘNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ BẤT ĐỘNG.

Bất bạo động là một cuộc xuống đường hàng trăm ngàn hay hàng triệu người để thay đổi một thể chế.
Bất bạo động không có nghĩa gì khi bộ máy công an, quân đội tuyên giáo bảo vệ chính quyền đang còn no. Chúng sẽ có sức để đàn áp và các cuộc biểu tình sẽ chỉ gãi ngứa.
Do đó muốn cho bộ máy bảo vệ chính quyền đói phải bất tuân dân sự trước. Bất tuân dân sự với 198 phương pháp sẽ làm cho nền kinh tế , chính trị ,ngoại giao ,quân sự...tê liệt và ngân sách sẽ sụp đổ.
Khi ngân sách sụp đổ vì vỡ nợ thì sẽ xảy ra tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Và khi đó bộ máy quân đội, công an, tuyên giáo sẽ bị loại ra ngoài hoặc quay về phía nhân dân.
Muốn bất tuân dân sự thành công phải vận động cho dân hiểu dân tin bằng cách tuyên truyền bí mật. Các cuộc đình công của nông dân, công nhân hàng loạt trên cả nước là tiền đề cho bất tuân dân sự.
Khi và chỉ khi kinh tế sụp đổ thì biểu tình mới có hiệu quả. Và đó cũng là lúc chính quyền cộng sản trốn ra nước ngoài để giao lại đất nước cho nhân dân.
Còn lúc này các cuộc biểu tình nếu có cũng chỉ là những cuộc diễn tập mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét