Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

CHÚNG ĐANG ĐUỐI NƯỚC , SAO KHÔNG "NHẬN NƯỚC" CHO CHÚNG CHẾT LUÔN ?

Kinh tế của chính quyền CSVN trong thời gian gần đây đã cho thấy những dấu hiệu lao đao, đuối nước. Có thể liệt kê một cách tóm lược như sau:
- Việc chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc buộc phải tính đến cách phát hành vàng giấy để huy động 500 tấn vàng trong dân là biểu hiện rõ nhất cách chạy vạy để trả các món nợ quốc gia đã đến kỳ đáo hạn.
- Việc chính quyền Trump buộc Phúc phải cân đối thặng dư của cán cân thương mại trong vấn đề xuất siêu bằng cách mua hàng hóa của Mỹ đã khiến kinh tế Việt Nam bị chặn một lượng thặng dư lớn trong quan hệ kinh tế với đối tác Hoa Kỳ, chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu Việt Nam.
- Việc Phúc quỵt nợ 500 triệu USD bồi thường cho dân miền Trung qua sự cố Formosa.
- Việc có nguy cơ phải bồi thường 1,5 tỷ USD trong vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình.
- Việc phải bồi thường cho công ty Repsol của Tây Ban Nha 1,1 tỷ USD.
- 75% nợ công đã đến thời hạn phải trả cộng thêm nợ xấu khó đòi ở ngân hàng và tình trạng tham nhũng gia tăng.
- Việc kiều hối giảm sâu từ 12 tỷ USD xuống chỉ còn 9 tỷ USD.
Như vậy kinh tế Việt Nam đang đến hồi mạt vận và có thể ví như người sắp chết đuối. Chỉ có điều người dân Việt Nam quá thiếu thông tin để đoàn kết cùng nhau "nhận nước" luôn chính phủ này để cứu lấy mình.Đó là bất tuân dân sự.
Có 3 loại bất tuân dân sự :
1/phản đối và thuyết phục.
2/ bất hợp tác
3/ can thiệp.
Những phương pháp bất bạo động thuộc loại phản đối và thuyết phục là những hành động mang tính biểu kiến bao gồm: diễn hành, xuống đường, và những đêm canh thức.
Loại bất hợp tác được chia ra thành 3 nhóm nhỏ: bất hợp tác xã hội, bất hợp tác kinh tế (bao gồm tẩy chay và đình công) và bất hợp tác chính trị.
Loại can thiệp sử dụng những hình thức tâm lý, thể chất, xã hội như tuyệt thực, chiếm ngụ bất bạo động và hình thành chính quyền song song.
Tấn công một chế độ độc tài bằng quân sự tức là đánh vào điểm mạnh nhất của họ.Muốn chế độ độc tài gục ngã phải đánh vào tử huyệt tức là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho chế độ độc tài này tồn tại.
Nhân dân là người cong lưng làm đóng thuế để nuôi độc tài. Nhưng nhân dân không có quyền quyết định cái túi tiền mình làm ra có thể chi tiêu vào việc gì như các chính quyền dân chủ. Đảng cộng sản đã nắm tay hòm chìa khóa.
Vậy muốn giết chết thằng nắm tay hòm chìa khóa này chỉ cần rủ nhau thay phiên không làm nữa. Mỗi nơi chỉ cần đình công một tháng. Chế độ sẽ sụp đổ ngay vì siêu lạm phát.
Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ nhân dân Việt Nam thích được Trung Quốc sang đầu độc, giết mổ lấy nội tạng và đè đầu cứa cổ hơn. Vậy nên thế nào họ cũng sẽ tìm ra một lý do nào đó để đổ thừa, bảo rằng...Việt Nam hiện nay không làm được.
Nào 1,2,3 màn đổ thừa bắt đầu ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét