Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

NGHỊCH LÝ : HAI LÁ CỜ XUẤT HIỆN Ở HAI NƠI ĐỀU ĐƯỢC ĐỔ CHO CHÍNH QUYỀN.

Lá cờ vàng ba sọc xuất hiện tại Lộc Hà, Hà Tĩnh : Không ít ý kiến cho rằng lá cờ đó là do chính quyền cộng sản gài vào để tạo cớ đàn áp. Số khác thì cho đó là sự dại dột, ngu xuẩn.
Lá cờ đỏ và câu khẩu hiệu "Tuyệt đối tin tưởng "xuất hiện tại Đồng Tâm thì được cho là chính quyền đem dựng trong một lô cốt tự vệ do dân dựng nên và do dân quản lý toàn bộ khu vực. Lập luận này mâu thuẫn ở chỗ là dân có thể bắt cóc được 38 con tin CSCD nhưng lại để cho chính quyền dựng một khẩu hiệu tuyên bố quan điểm lập trường thay cho mình ?
Không ai thấy rằng cả hai trường hợp đều là ý của dân. Các lập luận lái đi là chỉ để bảo vệ ý kiến của mình.Đây cũng là quan điểm chung của các nhà "đấu tranh dân chủ" trong nước hiện nay: đấu tranh trong mâu thuẫn về tư tưởng.
Dân Lộc Hà tiến bộ hơn dân Đồng Tâm về nhận thức chính trị dù cả hai đều đấu tranh vì quyền lợi của mình. Hãy gạt ra ngoài lá cờ vàng ba sọc không tính đến thì ít ra dân Lộc Hà cũng không dùng cờ đỏ để đi tuần hành. Còn nếu gạt ra ngoài câu khẩu hiệu và lá cờ đỏ này thì dân Đồng Tâm vẫn còn lời tuyên bố trên loa phóng thanh và việc ngăn không cho các tổ chức dân sự, đảng phái khác đến đưa tin.
Bởi vậy đôi khi để khách quan ta phải nhìn nhận đúng bản chất sự việc đừng lái nó theo ý mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét