Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NẰM Ở CHÍNH DÂN VIỆT NAM.

Đang có một phong trào kêu gọi CA, CSC Đ thức tỉnh ,trở về với nhân dân. Tôi thấy việc đó cũng cần thiết nhưng chưa giải quyết được vấn đề. Tại sao ?
Trước hết ta phải đặt câu hỏi là "Công an tha hóa là do đâu?". Chính là do thể chế. Chính thể chế độc đảng mới tạo ra "công an trị" chứ không phải là "pháp trị". Đảng CS cần công an để bảo vệ chế độ, công an cần đảng để làm giàu".
Lực lượng công an này có thể thay đổi,trở về với nhân dân không ? Nếu có thì chỉ một số rất ít trong số họ. Bởi nếu họ thức tỉnh được thì đảng CSVN cũng có thể thức tỉnh được, sẽ trả quyền lực về tay nhân dân. Lúc đó nhân dân sẽ ngồi một chỗ, chẳng cần tranh đấu chi cho mệt để phải hy sinh, đổ máu, bị tước bỏ tự do...Chỉ cần lên mạng kêu gọi CA, đảng CSVN buông vũ khí ,tu nhân tích đức cho đời sau là xong.
Nhưng thực tế đã chứng minh rằng : không bao giờ có chuyện đó. Không ai dại gì buông bỏ quyền lực cả. Vì quyền lực tạo ra địa vị, tiền tài ,danh vọng để một tầng lớp này sẽ sống "ăn trên ngồi trốc",lên đầu lên cổ một tầng lớp khác.
Nói công an nên thành người tử tế chẳng khác nào nói "heo nái leo cây". Bởi vì thể chế chính trị cho phép CA làm điều đó. Trong một thể chế như vậy những CA nào tốt, đạo đức sẽ bị đào thải...nhường chỗ cho những tên công an gian manh thế vào .
Do đó khi ta kêu gọi như thế , tay công an nào hiểu biết chính trị sẽ kêu gọi lại" Các ông hãy làm ơn xuống đường thay đổi cái thể chế này trước sau đó mới có thể kêu gọi chúng tôi lương thiện. Trong cái cơ chế này chúng tôi cũng muốn lương thiện. Nhưng nói như Chí Phèo ai cho chúng tôi lương thiện? Chúng tôi lương thiện sẽ bị ra khỏi ngành ngay. Bởi lẻ 19 tên trong BCT không hề lương thiện, Bộ trưởng CA cũng không hề lương thiện".
Từ đó có thể kết luận: Kêu gọi CA lương thiện trong cái cơ chế độc đảng là chuyện không thể nào, bởi vì người lương thiện sẽ lập tức bị thay thế bằng những kẻ bất lương khác và lực lượng này sẽ "vũ như cẩn" ,vẫn như cũ.
Muốn lực lượng này lương thiện phải có một cơ chế kiểm soát nó . Đó chính là một ngành tư pháp độc lập, quyền bỏ phiếu của dân. Từ đó dân mới có quyền mướn luật sư để kiện CA ra tòa.
Trong xã hội ngày nay không thể kêu gọi bằng cảm tính mà phải dùng lý tính. Do đó thay vì kêu gọi công an hãy dùng những lời đó để kêu gọi người dân xuống đường làm nhiệm vụ thay đổi thể chế chính trị.
Chính người dân chứ không ai khác mới là đối tượng cần phải kêu gọi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét