Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

ĐÂU ĐÓ CHO RẠCH RÒI.

Tôi không ủng hộ gì ông Đào Minh Quân nhưng phải phân định cho rạch ròi. Trước hết định nghĩa về xúi giục. Xúi giục là thúc đẩy người khác làm thay cho mình để mình hưởng lợi. Hiểu theo nghĩa này thì CS mới là kẻ xúi giục dân VN nhất. Chúng xúi giục dân VN chết thế trong chiến tranh để chúng hưởng lợi ăn trên ngồi trốc.
Thứ nhất ông ĐMQ xúi dân VN để được hưởng lợi gì ? Nếu dân VN đang sống yên lành ,thanh bình nhưng ông ĐMQ xúi dân VN từ bỏ cái đó để đi vào chỗ chết thì ông sai thật .Nhưng dân VN đang bị chết dần ,chết mòn vì môi trường bị ô nhiễm,bị Trung Quốc cướp nước ,bị chế độ CA trị. Vậy thì dân VN đang cần xuống đường để đòi quyền sống cho mình. Nếu ông Quân xúi làm điều này thì còn phải cám ơn ông ấy.
Thứ hai ,biểu tình của dân VN có thể thắng lợi để ông Quân về VN sống đế vương như bọn CS hiện nay không? Trong khi cuộc sống ở Mỹ của ông ấy cũng khá sung sướng. Ông có cần xúi dân VN chết thế cho ông ấy như Cộng Sản không. Huống chi dân VN bây giờ đâu có ngu như ngày xưa để ông Quân nói gì nghe đó. Do đó chỉ có thể phê bình ông Quân là tự phong chức thủ tướng thôi. Còn những cái khác người dân VN có cái đầu biết suy nghĩ. Không ai xúi một kẻ đã đến đường cùng cả. Cái đó phải dùng từ một cách chính xác là mở đường ,chỉ đường cho họ con đường sống. Do đó phải minh định cho rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét