Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐÃ CÓ MỘT TÊN NỘI GIÁN HOÀN HẢO ĐƯA CẢ DÂN TỘC XUỐNG HỐ CẢ NÚT.Giả sử tên này không phải là nội gián của Trung Cộng thì cũng mắc bệnh hoang tưởng hạng nặng : đó là du nhập "chủ nghĩa cộng sản" một chủ thuyết không tưởng đã được thực tế thừa nhận khó chối cãi. Chính chủ thuyết hoang tưởng này là nguồn gốc của mọi tai họa của dân tộc Việt Nam.
Giờ đây có một kẻ chỉ rơi vào một trong hai trường hợp : hoặc là nội gián hoặc là hoang tưởng. Cả hai hoặc một trong hai đều gây tai họa cho phong trào dân chủ Việt Nam. Bởi không thể có dân chủ hoang tưởng.
Hitler từng được coi là kẻ hoang tưởng; trong mọi trường hợp, quan điểm của ông ta đều nặng tính chủ quan cá nhân. Ngay cả khi bàn về những vấn đề có tính lý thuyết như là “nhà nước”, “chủng tộc”,v.v…, hiếm khi thấy ông ta theo đuổi một lập luận logic gắn kết với các chủ đề đó. Ông ta đưa ra những luận điệu khác thường mà chẳng buồn tìm cách chứng minh là mình đúng.
Việc gì dẫn tới những cuộc thanh trừng của Stalin và nó đóng vai trò nào trong hệ thống quyền lực của chủ nghĩa Stalin, là một đề tài gây nhiều tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu. Một số, như Oleg Gordievsky và Christopher Andrew, cho là Stalin quá tin vào những thuyết âm mưu khiến ông bị mắc bệnh hoang tưởng.
Nhưng rất đáng buồn khi có lập luận cho rằng: có loại hoang tưởng tác dụng có ích cho người dân Việt Nam. Họ không hề biết rằng hoang tưởng đều có thể dẫn đến một trong hai thứ : chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Trên thế giới ở các nước tự do không hề có một nhà lãnh đạo,một chính khách dân chủ nào mắc bệnh hoang tưởng. Bởi bệnh hoang tưởng chỉ có ở những kẻ tự phong và dân không hề bầu cho họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét