Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

XÂM LƯỢC MỀM.

Trong binh pháp ngày xưa ở phép đánh thành người ta ngại nhất là có một tên nội gián lẻn vào thừa cơ mở cửa thành để giặc ùa vào. Với cách này thì dù có binh hùng ,tướng mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ nỗi.
Càng nghĩ càng thấy người Trung Quốc thâm thật. Để chiếm lấy một đất nước chúng ấp ủ mưu sâu cả trăm năm.Hồ Chí Minh lợi dụng lốt Nguyễn Ái Quốc là một tên nội gián mở cửa thành như thế. Ngặt nỗi dân tộc này lại quá "khôn" khi đưa một tên nội gián lên bàn thờ rồi cúi đầu sụp lạy sì sụm, đặt cả lên bàn thờ Phật mới "độc chiêu".
Binh pháp ngày xưa dụng binh bằng cách đưa quân "đánh thành chiếm đất", chỉ cần chống cự với địch quân là có thể đánh đuổi được quân xâm lược. Với Trung Quốc chúng khôn hơn nhiều,không chơi theo cách đó. Chúng móc nối với bọn Việt gian bán nước để mở cửa thành và đưa dân của chúng sang trước. Khi dân tràn sang với tư cách du lịch , làm việc hoặc định cư hợp pháp thì dân Việt chỉ còn biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" và thế giới cũng không có lý do gì để lên án đây là một âm mưu xâm lược. Bởi lẻ chính quyền do "dân bầu" giả tạo mà HCM là "cha già dân tộc" đã chấp nhận để cho chúng vào.
Bên cạnh đó là một lực lượng truyền thông hùng hậu 800 tờ báo , loa phường cùng một đội ngũ DLV, dân chủ cuội ra sức ru ngủ dân là nước chưa mất, nước vẫn còn. Cuộc sống vẫn bình yên với hàng trăm ngàn quán nhậu mỗi ngày, đài truyền hình vẫn phát các game show giải trí ,dân vẫn tự do đi du lịch các nước... Cuộc sống vẫn bình thường trôi qua có gì đâu...Chỉ là bọn phản động đặt điều...
Đó là cái hay của một trận chiến xâm lược mềm. Dân Việt Nam còn lâu mới hiểu được điều này. Thế giới cũng cứng họng luôn. Thật là bái phục nước mẹ vĩ đại Trung Hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét