Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

THẾ NÀO LÀ XÃ HỘI DÂN SỰ ?

Xã hội dân sự có trách nhiệm chống lại mọi hình thức áp đặt đơn nguyên đến từ một chủ thuyết do một đảng phái chính trị cầm quyền thiết lập nên.Khi đảng phái chính trị đó độc tài chuyên chế XHDS có trách nhiệm xoá bỏ sự độc tài này, thiết lập nên sự đa nguyên trong tư tưởng -nền tảng căn bản của sự cạnh tranh,tiến bộ xã hội.
Tuy nhiên XHDS không phải là một tổ chức kỷ luật như quân đội,do đó những người tham gia XHDS không bị kiểm soát bằng mệnh lệnh,không bị chế tài bằng kỷ luật,họ chỉ bị ràng buộc bằng đạo đức,lương tâm và bị chỉ trích bằng quyền tự do ngôn luận.Đất nước là của chung 90 triệu dân.Khi đất nước lâm nguy trách nhiệm "cứu nguy dân tộc" là trách nhiệm chung của cả dân tộc,không một tổ chức XHDS nào được phép đứng ngoài.Khi họ đứng ngoài họ không bị kỷ luật như quân đội nhưng họ sẽ bị dư luận xã hội lên án.
Tương tự như vậy không ai bắt buộc anh phải tham gia một tổ chức XHDS trừ phi anh tự nguyện,tự nhận thấy trách nhiệm của mình đối với quốc gia dân tộc.Khi anh đứng vào một tổ chức XHDS nào đó anh có thể không tham gia các hoạt động"cứu nguy dân tộc" của tổ chức này nhưng người ta cũng có thể dùng quyền "tự do ngôn luận" để phê phán chỉ trích sự đứng ngoài đó của anh.Bởi lẻ đất nước là của chung và lật đổ chế độ độc tài đem lại quyền tự quyết là nghĩa vụ của bất kỳ cá thể nào sống trên đất nước này.
Do đó kết luận lại XHDS là các tổ chức liên kết nhóm toàn dân dựa trên ngành nghề,sự quan tâm,đồng cảm ở một lĩnh vực văn hoá,thể thao hay nghệ thuật nào đó.Trách nhiệm chống lại sự áp đặt đơn nguyên là tôn chỉ,mục đích của bất kỳ tổ chức XHDS nào.Nhưng trách nhiệm này chủ yếu xuất phát từ tinh thần tự nguyện và người tham gia XHDS sẽ chỉ chịu trách nhiệm trước lương tâm mình nếu như họ có lương tâm.

Xã hội dân sự là nền tảng căn bản của sự đa nguyên về ý thức hệ . Chế độ độc tài xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mac Lê, một ý thức hệ đơn nguyên.Tham gia XHDS mà không lật đổ cộng sản tức là thừa nhận đơn nguyên.Thừa nhận đơn nguyên tức là mâu thuẫn với tính đa nguyên của XHDS.Bó tay.
Chủ nghĩa toàn trị là một chiếc lồng của "Trại súc vật".Tham gia xã hội dân sự mà không góp sức xoá bỏ chiếc lồng đó tức là không muốn làm người chỉ muốn làm con vật suốt đời?Có thể lập luận rằng tôi vào XHDS chỉ để chơi thôi,ai đấu tranh biểu tình mặc họ tôi không quan tâm.Vậy thì anh khôn người khác không khôn như anh sao?Anh sợ nhà tù cộng sản bộ tôi không biết sợ sao?Vậy thì ai đi đấu tranh,đi biểu tình để đòi đa nguyên,đa đảng?Ai đi đấu tranh để đòi quyền làm người cho anh?
Nếu chúng ta đều nhất trí với nhau là XHDS không lật đổ cộng sản tức là chúng ta đang nhất trí là nên làm con vật cho nó khỏe ,làm con người phải đấu tranh đổ máu ,bị tước đoạt tự do.Mệt lắm.Vậy té ra lập XHDS ra chỉ để phục vụ cho cái chuồng trại súc vật.
Khi anh bảo rằng tham gia XHDS không phải để lật đổ cộng sản thì khi đất nước môi trường bị ô nhiễm,chính quyền bán nước,giặc Tàu tràn qua đừng bảo tôi xuống đường tham gia tổng biểu tình nhé.Các anh đã hứa là cho tôi vào đây để chơi cho vui thôi mà?Vậy thì mặc cho các cha khóc lóc kêu gọi,mặc cho đất nước diệt vong đừng có mà đụng đến XHDS nhé.Bó tay với lập luận của các nhà DTDC thời hiện đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét