Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

ĐỪNG ĐỂ NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY.

Lịch sử thế giới đã ghi nhận nhiều cuộc bạo loạn ,nội chiến đẫm máu đã diễn ra tàn khốc như ở các nước cộng hòa châu Phi, Trung Đông...gần đây nhất là hai cuộc chiến ở Lybia và Syria giết chết hàng triệu người. Nguyên nhân là trong thời kỳ chuyển từ độc tài sang dân chủ đã không có sự chuẩn bị về lực lượng lãnh đạo. Sự tranh giành quyền lực là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến tranh. Kết quả người dân là lực lượng chính làm cách mạng nhưng cũng đã phải gánh chịu thảm họa của cách mạng nhiều nhất.
Trong tình hình đất nước hiện nay dân tộc Việt Nam nếu có tầm nhìn xa phải chuẩn bị cho mình một tổ chức lãnh đạo chính danh thay thế vai trò của đảng cộng sản. Bởi đảng cộng sản đã bán nước rành rành và tổ quốc sớm muộn cũng rơi vào tay ngoại bang. Cần phải vận động các tổ chức XHDS, các trí thức , các tầng lớp nhân dân tẩy chay đảng CSVN trong suy nghĩ,không thừa nhận tính hợp pháp lãnh đạo của Đảng CSVN. Đó cũng là một hình thức "bất tuân dân sự" về mặt lý luận. Phê bình, chửi rủa đảng CS hiện tại không còn tác dụng vì chúng đã quá chai lì mà phải bất hợp tác với chúng để tạo ra một tổ chức lãnh đạo mới.
Tổ chức này không nhất thiết phải đặt trong nước để tránh đàn áp mà có thể lưu vong. Vấn đề cốt yếu là để thu phục nhân tâm tổ chức này phải hội đủ các điều kiện sau: chính danh,được thông qua bởi ý nguyện toàn dân và phục vụ ý nguyện toàn dân. Nó chủ yếu đảm đương hai nhiệm vụ sau:
- 1/ Lãnh đạo lâm thời toàn dân trong quá trình chuyển đổi thể chế chính trị từ độc tài sang dân chủ. Trong thời điểm chế độ độc tài sụp đổ và tháo chạy nó sẽ đảm đương sứ mệnh lãnh đạo thời kỳ giao thời giữa hai chế độ để chờ đợi tổng tuyển cử ,tránh tình trạng loạn lạc, nội chiến tranh giành quyền lực.
- 2/ Nếu đất nước rơi vào tay Trung Quốc tổ chức này sẽ trực tiếp lãnh đạo toàn dân chống ngoại xâm giành độc lập và đại diện cho dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.
Xin mạn phép phác thảo sơ lược vài nét về "chính phủ lưu vong " này như sau :
Có 10 điểm chính mà một chính phủ lưu vong cần có :
-1/Được đại đa số dân ở trong và ngoài nước công nhận.
-2/Được các quốc gia có chủ quyền công nhận ngoại giao.
-3/Duy trì một lực lượng quân sự ở trong nước và/hay hải ngoại.
-4 /Tham dự vào những hiệp định song phương hay quốc tế.
-5/Tu chính hiến chương của chính phủ lưu vong.
-6/Phải có ngân sách hoạt động và có các văn phòng đại diện.
-7/Phát hành giấy căn cước.
-8/Cho phép thành lập đảng chính trị.
-9/Thực hiện những cải tổ dân chủ.
-10/Tổ chức bầu cử.
Về hình thức chính phủ "cộng hòa" hay "quân chủ lập hiến" thì cần sự bàn thảo thêm. Hiến pháp có thể tham khảo hiến pháp Mỹ nếu theo cộng hòa, hiến pháp bất thành văn của Anh hay hiến pháp thành văn của Nhật nếu theo "quân chủ lập hiến". Quốc Kỳ có thể giữ nguyên quốc kỳ của "quốc gia Việt Nam" ,quốc ca có thể lấy quốc ca do Lưu Hữu Phước sáng tác hoặc thi sáng tác quốc ca mới.
Tên chính phủ có thể lấy thừa kế tên của chính phủ "Quốc gia Việt nam" một chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho cả nước trong hơn 70 năm qua từ khi chính phủ Trần Trọng Kim bị cướp chính quyền. Chính phủ này đã được Nhật và Pháp trao trả độc lập,bị truất phế một cách không chính danh nên vẫn chưa hề chết và có thể tái phục hồi.
Về bầu cử thành lập chính phủ mới phải tổ chức một ban vận động toàn dân và tiến hành các bước một cách cẩn thận để tránh bị chính quyền cộng sản xuyên tạc. Trên tinh thần " chỉ có những chính phủ do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân" trong điều kiện mất nước dân không thể bầu trực tiếp thì có thể bầu gián tiếp thông qua các tổ chức hội đoàn tôn giáo ,ngành nghề và các tổ chức XHDS.
Để thực sự dân chủ phải thông qua các bước tự ứng cử , đề cử và tranh cử giữa nhiều đảng phái. Tất cả các tổ chức đều có thể đề cử đại diện cho mình ở hải ngoại sau đó gạn lọc để đưa vào danh sách rút gọn.
Có thể tham khảo hình thức bầu cử Anh :
Vương quốc Anh là nước quân chủ lập hiến, vì vậy cử tri sẽ chỉ đi bỏ phiếu để bầu ra nghị sĩ của địa phương mình thay vì bầu trực tiếp ra người đứng đầu nhà nước. Mô hình Westminter người dẫn đầu giành ghế cũng là hình thức đáng tham khảo trong điều kiện chúng ta chỉ có thể bầu qua mạng xã hội. Sau khi có quốc hội ,hai viện thì sẽ tiếp tục bầu thủ tướng theo hình thức bầu thủ tướng của Anh.( Chiếm đa số trong hạ viện) Sau đó Thủ tướng sẽ bổ nhiệm nội các.
Về quân đội do chủ trương tiến hành bất bạo động nên quân đội không cần tập trung nhiều cho vũ trang mà cần thành lập những đội tuyên truyền chính nghĩa quốc gia và phương pháp đấu tranh bất bạo động. Quân đội cũng cần chuẩn bị nền tảng cho tương lai bằng kiến thức khoa học quân sự dựa trên nòng cốt là các em học sinh gốc Việt trong các học viện quân sự của Mỹ,Anh,Pháp, Đức, Úc...Các nhân tố trong quân đội hôm nay phải là những tướng lĩnh chỉ huy trong quân đội "Quốc gia Việt nam" tương lai.
Trên đây chỉ là những nét phác thảo. Khi đã là phác thảo thì không tránh khỏi thiếu sót cần các ý kiến đóng góp của các nhà hoạt động chính trị, các cây bút bình luận lão thành, các luật sư, các Facebooker... Chủ yếu chính là ý tưởng thành lập một chính phủ lưu vong ở hải ngoại. Nếu căn bản thấy cần thiết và nhất trí với điều đó chúng ta sẽ dễ dàng nhất trí với nhau khi đi vào chi tiết.
Kết luận: Cũng đã đến lúc người Việt nên nhìn về một hướng trong sự nghiệp cứu lấy đất nước. Lúc này cũng không phải là thời điểm chém gió khơi khơi,khích bác,chửi nhau nữa mà phải làm một cái gì đó thiết thực để chuẩn bị đối phó với các diễn biến mới nhất khi chính quyền cộng sản bàn giao đất nước cho Trung Quốc,khi chính sách xâm lược mềm của Nam Trung Hải đã phát huy toàn diện . Nếu dân tộc Việt nam mất đoàn kết chỉ phản ứng manh mún ,lẻ tẻ thì bọn cướp nước và bán nước sẽ dễ dàng bẻ gãy như bẻ từng chiếc đũa. Nhưng khi tập trung được sức mạnh toàn dân có đường lối chiến lược,chiến thuật cụ thể thì dân tộc Việt nam sẽ tiết kiệm được rất nhiều xương máu và tránh được họa diệt chủng. Tôi chỉ là người nêu ra ý tưởng còn thực hiện hay không là quyền của dân tộc Việt nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét