Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA CÁC ĐỒNG CHÍ " DÂN CHỦ CUỘI " ?

Rất dễ.
Dân chủ tức là quyền làm chủ của người dân thông qua một thể chế chính trị. Thể chế này không chấp nhận một đảng mà phải có hai đảng trở lên.
Do đó muốn có dân chủ phải xóa bỏ thể chế chỉ có một đảng. Ai bảo rằng không nên lật đổ ,thay thế đảng cộng sản kẻ đó nhất định là dân chủ giả vờ.
Tại sao ta có thể xác định như vậy mà không sợ sai,không sợ nhầm lẫn.
Bọn dân chủ giả vờ có thể phê bình ,có thể chửi chính quyền,chửi bác ,chửi đảng để ngụy trang lấy lòng tin nhưng cái mà chúng sợ nhất chính là người dân xuống đường xóa bỏ đảng cộng sản. Lúc đó địa vị của chúng sẽ bị đánh đổ.
Cái này gọi là làm đĩ mười phương thường để dành một phương lấy chồng.
Bọn dân chủ cuội trong cuộc biểu tình 5/3 vừa qua giả vờ đánh thủ tướng Đào Minh Quân để nghi binh, chuyển hướng dư luận. Thế nhưng chỉ cần tinh ý là có thể thấy chúng đang ngăn chặn biểu tình từ xa. Do đó trên FB chỉ cần thấy tên nào viết STT : "tôi sẵn sàng đi tù thay cho nhà đấu tranh này kia nhưng tôi không muốn lật đổ cộng sản"...
Chính là hắn đấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét