Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

TIẾNG NƯỚC LẠ ĐÃ CÓ LÂU RỒI.

Tôi thấy đến bây giờ mà các bác còn ú ớ hỏi nhau trong quân đội bảo vệ Fomorsa có người nói tiếng nước lạ không ? Thiệt hết biết.
Quân đội nói tiếng nước lạ đã có từ lâu trong quân đội nhăn răng của ta. Từ hồi đánh Pháp ,đánh Mẽo đã có rồi dưới danh nghĩa là chí nguyện quân, hay quân tình nguyện ...Họ tham gia làm đường sá và cố vấn...
Nay các bác chỉ cần coi màu áo của bộ đội biên phòng hai nước và việc anh Phùng đại tướng khi họp với anh Thường Vạn Toàn dùng bảng tên bằng tiếng gì là biết liền.
Cụ thể trước đây khi bà con kéo vào Formosa cũng đã nghe quân đội nói tiếng nước lạ rồi. Huống chi bây giờ sau khi đảng ta đã ký 15 văn kiện hợp tác chặt chẽ thì tiếng nước lạ trở nên bình thường. Nếu ai thắc mắc mỗi sáng cứ ra đường phố bãi biển Đà Nẽng sẽ thấy quân đội nói tiếng nước lạ chạy bộ tập thể dục buổi sáng hà rầm.
Hai nước về chung một nhà lâu rồi. Đó là lý do khiến tôi nói là phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam và Trung Quốc cũng nên về chung một nhà đi để tránh đổ máu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét