Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

XÁC CHẾT VẦ NGƯỜI SỐNG.

Bảo vệ một cái xác chết đã khô héo thì chúng dùng một cái lăng to tổ chảng, một Bộ tư lệnh 10 ngàn lính.
Bảo vệ dân trong công tác "phòng cháy chữa cháy" thì chúng bảo Việt nam không đủ điều kiện nhân lực ,vật lực.
Xây một cái tượng đài "cha già dân tộc" thì tốn bao nhiêu tiền chúng cũng chơi.
Mua một chiếc xe chuyên dụng đa năng để chữa cháy cho giống với người ta thì chúng bảo không có tiền.
Một sư đoàn 10.000 người có thể thành lập được bao nhiêu đội chữa cháy ? Một tượng đài có thể mua được bao nhiêu xe chuyên dụng chữa cháy ?
Suy ra cái xác chết có giá hơn hàng triệu người sống?
Đó là đặc trưng của các chế độ độc tài. Tính mạng người dân đang sống không bằng một cái xác chết để giữ chế độ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét