Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

VIỆT NAM HIỆN TẠI CÓ ĐẾN HAI "TƯỞNG THÚ".

Giống nhau :
- Cả hai đều không do dân bầu.
- Cả hai đều nổ to như nhau.
- Cả hai đều hoang tưởng.
- Cả hai đều có tham vọng chính trị.
- Cả hai đều đang cố đánh bóng tên tuổi.
Khác nhau:
- Một đang có thực quyền, một chỉ là tự phong.
- Một đã lừa được dân để có tài sản, một đang chuẩn bị lừa.
- Một đang đại diện cho độc tài,một đang mạo danh dân chủ.
- Một đang ở trong nước ,một đang lưu vong.
Kết luận: Tất cả những kẻ không do dân bầu đều không đáng tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét