Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

PHẢN BIỆN VỀ DÂN CHỦ CUỘI.

Không lạ khi đọc những STT ý kiến comment, những STT phản đối mình trên mạng bên cạnh những ý kiến đồng tình. Điều này nó cũng giống như khi mình viết về Phan Anh, Lãng Anh... sáng ra cũng thấy vô vàn ý kiến chửi rủa, unfriend... Rồi sao ? Chính những kẻ đó mới chẳng hiểu gì về dân chủ, chẳng hiểu gì những bài học lịch sử trong quá khứ và đang làm những việc vô ích .Nó cũng giống như dân tộc Việt nam 100 năm qua cũng chuyên làm những việc vô ích để rồi quay lại cái ban đầu, quay lại điểm xuất phát vì không thấy được cái gốc của vấn đề.
- Bây giờ nói rằng đấu tranh dân chủ là phải tôn trọng đa nguyên, tôn trọng ý kiến ,quan điểm khác không thể cho những người có quan điểm khác là dân chủ cuội. Ý kiến này đã tự mâu thuẫn với mình. Vì dân chủ đa nguyên là phải có nhiều hệ tư tưởng khác nhau. Chính đảng cộng sản đã lấy hệ tư tưởng Mác - Lê làm chủ đạo buộc tất cả dân tộc này lấy làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Như vậy những người không chủ trương xóa bỏ đảng cộng sản mới là không đa nguyên, mới áp đặt chứ không phải tôi.
- Đảng cộng sản là nguồn gốc của mọi vấn nạn trong xã hội Việt nam hiện tại vì cơ chế chính trị một đảng. Chính cơ chế này đã đẻ ra một xã hội vô pháp vô thiên,tham nhũng,bất công,cướp bóc đầy rẫy. Khi anh ĐT DC mà anh vẫn giữ quan điểm giữ nguyên thể chế một đảng độc tài thì không cuội ,không giả có thể gọi là gì ?
- Bây giờ nói rằng không có bằng chứng? Chỉ cần các STT của người đó đủ là một bằng chứng hùng hồn nhất,khó chối cãi nhất. Những gì sâu bên trong không cần moi ra thêm để gây tranh cãi.
- Bây giờ nói rằng đấu tranh dân chủ là dĩ hòa vi quý không cần phải chụp mũ, đấu tố lẫn nhau? Tôi đâu có chụp mũ,đấu tố cá nhân? Tôi chỉ nêu một phương pháp để nhận biết "dân chủ cuội" và đưa ra một bằng chứng để chứng minh chứ tôi đâu có lôi lý lịch ông bà cha mẹ người đó ra để phê phán ,chỉ trích. Còn tin hay không là quyền các bạn. Đấu tố tôi đâu có được lợi gì ? Trái lại tôi còn bị chửi . Nhưng tôi thương đất nước này,dân tộc này rồi đây sẽ gánh những tai họa khủng khiếp vì cái cơ chế một đảng nên lương tâm tôi buộc tôi nói . Thế thôi.
- Những kẻ muốn chứng minh mình không phải dân chủ cuội, muốn chứng minh nhận định của tôi là sai từ nay cứ thừa nhận đảng CSVN, cơ chế một đảng là nguyên nhân sâu xa gây nên bao hệ lụy cho dân tộc Việt Nam , tôi sẽ im mồm và xin lỗi ngay lập tức. Nhưng tôi cho rằng họ sẽ không làm điều đó vì đấy là yếu huyệt của họ.
Khi không chỉ đích danh những kẻ "dân chủ cuội" cũng nói , khi chỉ đích danh cũng chửi. Nhưng điều đó không nằm ngoài dự đoán. Chuyện thường tình ở đất nước này vậy thôi.

1 nhận xét: