Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

BI QUAN.

Nói ra các bác kêu tui bi quan chứ xem xét tình hình hai chủ nhật vừa qua tui thấy bọn "đâm sau lưng chiến sĩ"bây giờ đông như quân Nguyên.Mình nói một đường tụi nó nói ngược lại một nẻo cũng như không.
Giả sử có lật được cộng sản chính quyền dân chủ buộc phải cho phép biểu tình nếu không sẽ bị vu là độc tài.Khi cho phép biểu tình thì chính bọn này sẽ xúi dân xuống đường lật đổ chính quyền dân chủ mới.Gì chứ khi cấm thì dân VN không dám nhưng nếu cho phép thì dân VN dũng cảm chơi liền,không còn đổ thừa nữa.
Chưa tính là chúng còn nổi hứng xúi dân đặt mìn ,ám sát khủng bố y như hồi thời VNCH. Dân mình hễ xúi khôn thì không nghe chứ xúi dại là nghe liền.
Thành ra đôi khi mình làm không đủ để chúng phá.Con đường dân chủ sao mà gian nan quá.Mình vạch mặt bọn chúng tức thì có kẻ nhảy vào chửi mình ngay,cho là mình đấu tố gây mất đoàn kết.Cho nên tôi thấy NVHN thay vì tổ chức biểu tình,chia lửa đồng hành với quốc nội nên cử người sang Phi,Malaysia ,Indonesia ,Thái Lan... sửa sang lại ba cái trại tị nạn.Dọn cỏ,làm nhà mới để mai sau có khi dùng tới.Chuyện ấy xem ra có vẻ thiết thực hơn.
Nay thì đã hiểu vì sao nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới ,hy sinh 58.000 lính, tốn kém hàng trăm tỷ Mỹ Kim, từng đánh thắng hai tên phát xít hàng đầu là Đức và Nhật, chưa từng thất bại một lần nào, bất kỳ trận đánh nào tại Việt Nam cũng phải chào thua, bỏ đất nước này ra đi không hẹn ngày quay lại. Mỹ còn như thế huống hồ là mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét